• lv

Ādažu novads

57° 5' 58.77096", 24° 23' 56.64444"

A.C.VARAVĪKSNE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Attekas iela 17A
Dzērienu vairumtirdzniecība (46.34, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība (46.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26075915
A-Darbnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Garkalne, Strautkalnu iela 1
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID)
Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.15, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28618851
ĀDAŽI, Futbola klubs
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 30
1.Futbola attīstības veicināšana Ādažu novadā;
2.Attīstīt materiāli tehnisko bāzi Biedrības biedru, reģistrēto futbolistu un Ādažu novada iedzīvotāju aktīvās atpūtas veicināšanai un futbola spēles prasmju uzturēšanā un attīstīšanā;
3.Futbola lomas nostiprināšana veselīga dzīvesveida veidošanā;
4.Bērnu un jaunatnes piesaistīšana futbolam;
5.Biedrības biedru veselīgas atpūtas pasākumu un sporta nodarbību organizēšana, fizisko un garīgo spēju atjaunošanā un palielināšanā;
6.Sekmīga mācību procesa, treniņu organizēšana Biedrībā reģistrētiem futbolistiem, izmantojot novitātes treniņu metodikā un nodrošinot tos ar materiāli tehnisko bāzi un inventāru;
7.Sporta nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem;
8.Nodrošināt Biedrības reģistrēto futbolistu dalību dažāda līmeņa sacensībās, sekmējot maksimālu rezultātu sasniegšanu;
9.Sekmēt un nodrošināt treneru un Biedrības amatpersonu dalību dažāda līmeņa kvalifikācijas celšanas kursos un pieredzes apmaiņas semināros;
10. Dažāda līmeņa sacensību organizēšana;
11.Organizatoriska, metodiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu futbola klubiem, sporta organizācijām un uzņēmumiem.
Telefons
+371 29394321
E-pasts
info@fkadazi.lv
Adaži Airpark, SIA
Ādažu nov., Eimuri, "Lidlauki"
Aviotransporta palīgdarbības (52.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ADAZI ASSETS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Rīgas gatve 8 - 1
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana (11.07, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ādaži Centrs, Biedrība
Ādažu nov., Ādaži, Pirmā iela 44D
Nodrošināt biedrības locekļus ar automašīnu garāžu lietošanai nepieciešamo komunikāciju un ceļu izbūvi un uzturēšanu, kā arī apmierināt citas ar garāžu ekspluatāciju saistītās saimnieciskās dzīves vajadzības. Veic darbību, lai celtu biedrības biedru garāžu apsaimniekošanas un uzturēšanas ekonomisko efektivitāti. Telefons
+371 29942420
ĀDAŽI-KOVER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Ķiršu iela 4
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67997486
37129212101
ĀDAŽI LIELCEĻŠ, SIA
Ādažu nov., Ādaži, "Kazenes"
Sporta objektu darbība (93.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28346409
ĀDAŽI-PROJEKTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Attekas iela 2A
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67997098
+371 67996902
ĀDAŽI-PROPERTY LTD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga 7" - 47
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67543838
ĀDAŽI-RONDO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Garkalne, "Avoti"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 62998489
+371 29247140
ĀDAŽI-TIRDZNIECĪBAS NAMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Ķiršu iela 4
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67996280
ĀDAŽI-TRANSPORTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Muižas iela 21
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67997087
+371 29405888
+371 29407539
ĀdažiVelo
Ādažu nov., Ādaži, Pirmā iela 43 - 80
Popularizēt riteņbraukšanu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu, iesaistot Ādažu novada un apkārtējo novadu iedzīvotājus. Telefons
+371 29246920
Ādažu Airēšanas klubs
Ādažu nov., Alderi, "Blāzmas"
Iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un izglītošanu, kas veicina sporta meistarības izaugsmi.
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
Uz brīvprātības principiem apvienot airēšanas sporta veidus un to entuziastus - biedrības, nodibinājumus, fiziskas, juridiskas personas, kuras vēlas atbalstīt, attīstīt, popularizēt un nodarboties ar dažādiem airēšanas veidiem Ādažu novadā.
Palīdzēt radīt un veicināt nepieciešamos apstākļus dažādu airēšanas veidu attīstībai Ādažu novadā.
Popularizēt airēšanas sporta veidus Ādažu novadā.
Telefons
+371 29406170
ĀDAŽU BRĪVĀS VALDORFA SKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA
Ādažu nov., Ādaži, Pirmā iela 26a
Veicināt mācību programmu un procesu attīstību, saglabājot Ādažu brīvās Valdorfa skolas specifiku, veicināt skolā strādājošo
pedagogu tālākās kvalifikācijas celšanu, piesaistīt līdzekļus jaunās skolas ēkas celtniecībai, rūpēties par apkārtnes labiekārtošanu un telpiskās vides profesionāli kvalitatīvu uzturēšanu, veicināt skolas partnerattiecības ar sadraudzības skolām, kā arī dažādām citām biedrībām un nodibinājumiem.
Telefons
+371 67904814
Ādažu desu darbnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 9
Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana (10.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67997788
+371 26619000
ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKĀ JĒZUS KRISTUS DRAUDZE
Ādažu nov., Atari, "Viļņi"
Kalpot Dievam, lūdzot un slavējot.
veicināt evaņģēlija izplatību pasaulē.
Palīdzēt cilvēkiem viņu garīgajās un fiziskajās vajadzībās.
Rūpēties par bērnu un jauniešu kristīgu audzināšanu, ar vecāku piekrišanu.
Veicināt ticības sadraudzību draudžu starpā.
Reliģiskās ceremonijas.
Dievkalpojumi svētdienās un darba dienās.
Lūgšanu dievkalpojumi.
Dievkalpojumi sakarā ar kristīgās baznīcas svētkiem.
Svētais vakarēdiens.
Ūdens kristības.
Bērnu svētīšana.
Ordinācijas dievkalpojumi.
Dievkalpojumi sakarā ar valsts svētkiem.
Bēru ceremonija.
Nekustamā un kustamā īpašuma svētīšana.
Valsts karoga svētīšana.
Svētdienas skola.
ĀDAŽU EVAŅGĒĻISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Ādažu nov., Baltezers, "Baltezera baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Ādažu fotogrāfu biedrība
Ādažu nov., Ādaži, Pirmā iela 21 - 34A
Aktīva kultūras apmaiņas un kontaktu tīkla attīstīšana vietējā un starptautiskā mērogā. Sadarbības, radošo un izglītojošo projektu izstrāde un īstenošana. Latvijas fotogrāfijas kultūras mantojuma saglabāšanas un dokumentēšanas projektu izstrāde un īstenošana. Sabiedrības intereses veicināšana par fotogrāfiju. Fotogrāfiju datu bāzes un kolekciju izveide un uzturēšana. Izstāžu, radošo darbnīcu, radošo nometņu, meistardarbnīcu un citu ar fotogrāfijas mākslu saistītu pasākumu organizēšana un atbalstīšana. Izglītības procesu atbalstīšana, sadarbojoties ar izglītības institūcijām, gan studentiem un pētniekiem. Sabiedrības izpratnes veicināšana par fotogrāfiju, kā daļu no Latvijas kultūrvēstures mantojuma. Fotogrāfa amatapmācība. Izdevējdarbības un saimnieciskās darbības veikšana, kā arī citu darbību atbalstīšana biedrības mērķu sasniegšanai, kas nav pretrunā ar LR likumdošanu. Telefons
+371 29137894
Ādažu Glābšanas dienests, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 16
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67996669
+371 67997208
ĀDAŽU HIDROMEHANIZĀCIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Birznieki, "Birznieki"
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 22472041
+371 29238861
E-pasts
adazuhm@inbox.lv
ĀDAŽU INDUSTRIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Lejupes iela 4
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 24422801
ĀDAŽU ĪPAŠUMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Attekas iela 6
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67204420
Ādažu jāšanas sporta klubs
Ādažu nov., Stapriņi, Stapriņu iela 4
Jāšanas sporta organizēšana;bērnu un jauniešu piesaistīšana aktīvam dzīvesveidam;jātnieku senioru atgriešana jāšanas sportā;veselīgas atpūtas centra izveide, tādas vietas un vides izveide, kurā bērni un jaunieši droši, izzinoši un sportiski varētu pavadīt savu brīvo laiku.
Ādažu jauniešiem
Ādažu nov., Kadaga, "Kadaga 7" - 13
Veicināt jauniešu līdzdalību un iniciatīvu lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
Veicināt Ādažu novada un apkārtnes iedzīvotāju laika lietderīgu pavadīšanu.
Telefons
+371 28373833
Ādažu karavīru klubs
Ādažu nov., Kadaga, LR NBS Ādažu garnizons
Apvienot karavīrus, rezerves karavīrus un rezervistus, lai izveidotu un uzturētu kopīgas tradīcijas, kā arī, lai sniegtu morālo un garīgo atbalstu karavīriem un viņu ģimenes locekļiem. Telefons
+371 26341806
Ādažu kukulītis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 4/6
Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana (10.72, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67996899
+371 67997514 Pasūtījumu pieņemšana
E-pasts
adazukukulitis@adazukukulitis.lv
Ādažu Metāls, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Muižas iela 29
Metāla durvju un logu ražošana (25.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67385464
E-pasts
rihards@adazumetals.lv
ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 16
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: VID)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67996660
+371 67997690
E-pasts
namsaimnieks@adazi.lv