Abrenes iela 26, Viļaka, Balvu novads, LV-4583

57° 10' 57.6128658", 27° 40' 34.18686696"

Balvu nov., Viļaka, Abrenes iela 26
sadarboties reģionālās attīstības koncepcijas pilnveidošanā;
darbs ar jaunatni, izveidot jauniešu grupu;
vadīt kultūrizglītojošās programmas.
Balvu nov., Viļaka, Abrenes iela 26
Popularizēt fotogrāfiju kā mākslu, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas un sasniegumus, fotografēšanā iesaistīt un apmācīt jauniešus un izglītoties pašiem, pieaicinot profesionālus meistarus. Piedalīties grāmatu, žurnālu, avīžu un citu publikāciju izdošanā, popularizēšanā un izplatīšanā, veikt foto dokumentācijas informācijas ievākšanu, apkopošanu un izplatīšanu sabiedrībā, tai skaitā veicot dažādus ierakstus datu nesējos. Atbalstīt iedzīvotāju pašizglītības un kultūras aktivitātes, iesaistīties kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Veicināt labvēlīgus apstākļus veselības, vides aizsardzības, izglītības un sporta pilnveidošanai, organizējot izglītojošus, informējošus un zinātniskus projektus un pasākumus, kā arī sekmēt uz zināšanām par veselīgu dzīves vidi balstītu sabiedrības attīstību.
Veicināt dažādu specialitāšu pieredzes apmaiņu, apkopojot jaunākos zinātnes atklājumus, veicināt sadarbību kultūras, sporta, sociālās un veselības aprūpes jomās. Veidot aktīvu sadarbību ar citām formālām un neformālām organizācijām, tai skaitā pārrobežu sadarbību ar Igaunijas, Lietuvas, Ziemeļvalstu, Ukrainas un Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām.
Dot ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā un veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu un jauniešu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no to nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa, rīkot seminārus un konsultācijas, nometnes un citus sabiedriskus pasākumus.
Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai.
Piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās.
Viļakas nov., Viļaka, Abrenes iela 26
Likvidēts 14.01.2020
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution