"Abgunstes muiža" - 1, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011

56° 28' 41.6532", 23° 29' 18.6468"

Jelgavas nov., Zaļenieku pag., "Abgunstes muiža" - 1
jaunradei labvēlīgu apstākļu radīšana, konceptuāli un tehnoloģiski nodrošinot radošo izpausmju iespējas, kā arī visa veida izglītības attīstības veicināšana, tās vērtības apzināšana un saglabāšana
Jelgavas nov., Zaļenieku pag., "Abgunstes muiža" - 1
1. Organizēt un piedalīties pasākumos un projektos, kas veicina Zaļenieku ciema un pagasta nākotnes attīstību, veidojot iedzīvotājiem labvēlīgu dzīves vidi.
2. Pārstāvēt pagasta iedzīvotāju kopienas intereses pašvaldību un nacionālā līmenī;
3. Pārstāvēt Zaļenieku ciema un pagasta iedzīvotājus sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām un citām organizācijām, lai veicinātu efektīvu komunikāciju starp tām un iedzīvotajiem.
4. Veicināt Zaļenieku ciema un pagasta tēla uzlabošanu sabiedrībā un popularizēt to starp potenciālajiem jauniem iedzīvotājiem, saimnieciskās darbības veicējiem un kvalificētiem darbiniekiem.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution