• lv

Abavas iela 14, Rīga, LV-1004

56° 55' 30.03291876", 24° 4' 45.17036652"

Abavas iela 14, SIA
Rīga, Abavas iela 14 - 3
Švīkas
Rīga, Abavas iela 14-3
Raugoties savā un savu bērnu nākotnē un, domājot par mūsu kopējo attīstību, aktīvi piedalīties tās veidošanā, radīt emocionāli saturiskas un radošas vietas - centrus, darbnīcas, utml., bērniem un pieaugušajiem, kur tiek respektētas vienlīdz personu (bērnu un vecāku) garīgās, intelektuālās, fiziskās un estētiskās vajadzība: vietas, kur audzēkņiem zināšanas sniedz profesionāli pedagogi, izmantojot inovatīvas un radošas metodes;Dalīties ar savu pieredzi, izglītību, zināšanām un sapratni par to, ka bērna izaugsme ir balstīta uz pedagogu un vecāku sirsnīgu attieksmi, jaunām zināšanām, radošu domāšanu un motivētu, kvalitatīvu bērnu darbošanos;Organizēt dažādas nodarbības un pasākumus ar mērķi veicināt bērnu radošumu un vispārējo intelektuālo attīstību, īpaši izstrādājot nodarbību emocionālo un saturisko daļu;Sekmēt inovatīvu valodu apguves metodiku un pieredzes popularizēšanu un ieviešanu Latvijā;Organizēt un piedalīties dažāda veida pētījumos un pasākumos ar mērķi veicināt Latvijas izglītības sistēmas attīstību un pilnveidošanu;Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un citām sabiedriskām un profesionālām organizācijām;Veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu ar ārvalstu organizācijām šo mērķu sasniegšanai, kā arī meklēt sadarbības partnerus.
JAUNĀ PAAUDZE XXI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Abavas iela 14-1
Likvidēts 30.03.1998
preču ražošana un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
valūtas pirkšana un pārdošana
starpniecība
tirdzniecība
maksas pakalpojumi
transporta pakalpojumi
tūrisma pakalpojumi
lauksaimniecības produktu ražošana
u.c. statūtos paredzētā darbība