• lv

5. līnija, Jūrmala

56° 59' 2.4122400000001", 23° 50' 56.93352"

Latvijas Kristīgās akadēmijas atbalsta biedrība
Jūrmala, 5. līnija 3
Sabiedriskā labuma darbība izglītības veicināšanai;
Sabiedriskā labuma darbība zinātnes un kultūras veicināšanai;
Sabiedriskā labuma darbība sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanai;
Sabiedriskā labuma darbība garīgās mākslas un kultūras veicināšanai.
Telefons
+371 26461780
Latvijas sociālā dialoga izglītības centrs, Nodibinājums
Jūrmala, 5. līnija 3
konferenču, semināru, izstāžu rīkošana sociālās drošības, mobilitātes un ētikas principu jomā strādniekiem;
zinātnes kontaktu, viedokļu un pieredzes apmaiņas veidošana ar Eiropas valstīm sociālā dialoga jomā;
speciālu projektu izstrāde kontaktu jomā starp Eiropas valstīm;
sociālā dialoga koncepcijas izstrāde starptautiskā kontekstā;
sociālā dialoga analīze Eiropas valstīs un Latvijā.
Telefons
+371 26461780
Latvijas Starpaugstskolu Sociālo Darbinieku Tālākizglītības Centrs
Jūrmala, 5. līnija 3
Sociālo darbinieku tālāk izglītība;
Sistēmas izveide un kvalitātes nodrošināšana;
Konferenču, semināru, izstāžu rīkošana sociālās drošības, mobilitātes un ētikas principu jomā strādniekiem;
Zinātnes kontaktu, viedokļu un pieredzes apmaiņas veidošana ar Eiropas valstīm sociālā dialoga jomā;
Speciālu projektu izstrāde kontaktu jomā starp Eiropas valstīm;
Sociālā dialoga koncepcijas izstāde starptautiskā kontekstā;
Sociālā dialoga analīze Eiropas valstīs un Latvijā.
Telefons
+371 26461780
Latvijas Kristīgā pamatskola Granātābols, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jūrmala, 5. līnija 3
Likvidēts 24.05.2016
Sākumizglītība (85.20, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Latvijas sociālā dialoga izglītības centrs
Jūrmala, 5. līnija 3
Likvidēts 30.08.2005
Konferenču, semināru, izstāžu rīkošana sociālās drošības, mobilitātes un ētikas principu jomā strādniekiem;
Zinātnes kontaktu, viedokļu un pieredzes apmaiņas veidošana ar Eiropas valstīm sociālā dialoga jomā;
Speciālu projektu izstrāde kontaktu jomā starp Eiropas valstīm;
Sociālā dialoga koncepcijas izstrāde starptautiskā kontekstā;
Sociālā dialoga analīze Eiropas valstīs un Latvijā.
Latvijas Starpaugstskolu Sociālo Darbinieku Tālākizglītības Centrs
Jūrmala, 5. līnija 3
Likvidēts 02.03.2006
Sociālo darbinieku tālāk izglītība;
Sistēmas izveide un kvalitātes nodrošināšana;
Konferenču, semināru, izstāžu rīkošana sociālās drošības, mobilitātes un ētikas principu jomā strādniekiem;
Zinātnes kontaktu, viedokļu un pieredzes apmaiņas veidošana ar Eiropas valstīm sociālā dialoga jomā;
Speciālu projektu izstrāde kontaktu jomā starp Eiropas valstīm;
Sociālā dialoga koncepcijas izstāde starptautiskā kontekstā;
Sociālā dialoga analīze Eiropas valstīs un Latvijā.