5. līnija, Jelgava

56° 39' 38.26728", 23° 39' 9.1540799999998"

Jelgava, 5. līnija 1C
Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts (95.24, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 1C
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi (70.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 3B
1. Atbalstīt un popularizēt Ā.Alunāna Jelgavas teātra mākslinieciskos projektus;
2. Rosināt sabiedrībā interesi par teātra mākslu un tās izpratni;
3. Piesaistīt līdzekļus Jelgavas un Latvijas kultūras dzīvi veicinošu projektu realizācijai;
4. Dažādu žanru izrāžu veidošana;
5. Teātra veidoto kultūras un mākslas projektu atbalstīšana un veidošana;
6. Organizēt interešu izglītību;
7. Sniegt atbalstu saviem biedriem;
8. Attīstīt un veidot dažādus interaktīvus mākslas projektus;
9. Veidot un organizēt dažādu žanru mākslas projektus un kultūras pasākumus;
10. Veicināt kultūras, mākslas neformālās izglītības pieejamību dažādiem sociāliem slāņiem;
11. Veidot sadarbību starp citām nevalstiskajām organizācijām;
12. Nodrošināt starptautisko atpazīstamību un sakaru izveidi, kas savukārt nodrošina kultūras aktivitāšu daudzveidību un pieprasījuma pieaugumu;
13. Radīt kvalitatīvu kultūrvidi daudzpusīgas personības attīstībai Jelgavā un Jelgavas novadā;
14. Atbalstīt Jelgavas pilsētas un Latvijas kultūrai nozīmīgu pasākumu norisi, popularizējot kultūras vērtības vietējā un starptautiskajā mērogā;
15. Caur kultūras jomu veicināt sabiedrības integrāciju dažādās tās izpausmēs.
Jelgava, 5. līnija 3B
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība (46.47, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Jelgava, 5. līnija 12
Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana (25.61, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Jelgava, 5. līnija 3B
Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes veicināšana (84.13, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Jelgava, 5. līnija 21
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 3B
1.Sekmēt apkaimes iedzīvotāju iesaistīšanos apkārtējās vides uzlabošanā;
2. Veicināt apkaimes attīstību;
3. Veicināt apkaimes labiekārtošanu, izveidojot jaunas apskates vietas un objektus;
4.Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, līdzdalību pašvaldības darbā un demokrātijas procesu stiprināšanu Jelgavas Līniju apkaimē;
5. Veicināt darbu ar jaunatni, pieaugušo izglītību apkaimē.
Telefons
+371 27421111
+371 29440382
E-pasts
jelgavaslinijas@gmail.com
Jelgava, 5. līnija 5
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 13
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 15A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 15A
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 26H
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 13
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 1C
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 8
Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.59, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Jelgava, 5. līnija 22
Likvidēts 18.01.2012
Plastmasas būvelementu ražošana (22.23, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Jelgava, 5. līnija 11
Likvidēts 18.04.2019
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Jelgava, 5. līnija 1
Likvidēts 22.06.2005
Jelgava, 5. līnija 17
Likvidēts 29.04.2021
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība (46.32, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Jelgava, 5. līnija 7
Likvidēts 30.05.2022
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ūdens transporta palīgdarbības (52.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Jelgava, 5. līnija 2
Likvidēts 06.10.2011
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Jelgava, 5. līnija 12
Likvidēts 19.12.1997
izdevējdarbība
tirdzniecība
mārketings
reklāma
sadzīves pakalpojumi
komunālie pakalpojumi
u.c. saskaņā ar statūtiem
Jelgava, 5. līnija 13
Likvidēts 27.10.2017
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Jelgava, 5. līnija 22
Likvidēts 23.09.2005
Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana (02.01, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Jelgava, 5. līnija 12
Likvidēts 19.12.1997
mārketings
reklāma
starpniecības pakalpojumi
mazum-, vairumtirdzniecība
sadzīves pakalpojumi
komunālie pakalpojumi
transporta pakalpojumi
būvmateriālu un santehnikas realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Jelgava, 5. līnija 7
Likvidēts 23.01.2023
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution