• lv

2. līnija, Jūrmala

56° 58' 53.74488", 23° 50' 40.46352"

Collatis viribus, Burāšanas sporta vienības fonds
Jūrmala, 2. līnija 8A - 5
Popularizēt un attīstīt burāšanas sportu Latvijā; Apmācīt bērnus un jauniešus airēšanā, burāšanā un jūrniecībā; Atbalstīt profesionālo burāšanas sportu. Telefons
+371 25468455
Jūrmalas Pensionāru biedrība
Jūrmala, 2. līnija 8A - 3
Sabiedriska labuma darbība:
Jūrmalas pensionāru integrēšana sabiedrībā, to izglītošana veselīga dzīvesveida jautājumos;
palīdzības sniegšana sociāli mazaizsargātiem pensionāriem;
kultūras pasākumu organizēšana, pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanai.