• lv

18. novembra iela, Rēzekne

56° 30' 35.33904", 27° 20' 0.72707999999989"

Aleantro, IK
Rēzekne, 18. novembra iela 1A - 3
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
AUSTRUMI PB, Pilnsabiedrība
Rēzekne, 18. novembra iela 16
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64621199
AUTONOMĀ EVAŅĢĒLISKĀS TICĪBAS KRISTIEŠU DRAUDZE "DRAUDZE VISAI ĢIMENEI"
Rēzekne, 18. novembra iela 41
Pasludināt Kristus Evaņģēliju visiem cilvēkiem un darīt par mācekļiem, tos, kas tic
Pasludinot Kristus Evaņģēliju, dot cerību un jēgu cilvēkiem dzīvei šodien un nākotnei
Apmierināt vietējo iedzīvotāju interesi dzirdēt Dieva Vārda - Bībeles sludināšanu
Popularizēt kristīgās morāles un ētikas normas indivīdam, ģimenei, sabiedrībai
nodarboties ar labdarību
Ar savu darbību veicināt kristīgām konfesijām izprast Kristus Evaņģēlija mērķi, kas augstāks nekā konfesiju atšķirības
DONATS-1, Mednieku biedrība
Rēzekne, 18. novembra iela 16
Medību organizēšana un veikšana
Edenta Pluss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 41
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29113984
ELEGANCE VD, IK
Rēzekne, 18. novembra iela 41-246
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64625298
EURO BŪVE GROUP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 12 - 14
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64628810
GOLD, Zelča individuālais uzņēmums
Rēzekne, 18. novembra iela 1A - 5
tirdznieciski,statrpniecība Telefons
+371 64624190
GRANDIS PROJEKTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 12A - 6
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64621199
Izglītības un inovāciju centrs "LoDe"
Rēzekne, 18. novembra iela 12A - 41
Atbalstīt inovācijas un veicināt sabiedrības inovatīvo darbību.
Sniegt atbalstu zinātnes, inovācijas un uzņēmējdarbības attīstībai, veicinot pētniecību un tehnoloģiju pārnesi, sekmējot praktiskas ievirzes pētījumus, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanos un atvieglojot finanšu resursu pieejamību.
Attīstīt un veicināt juridisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.
Sekmēt tradīciju atjaunošanu un turpināšanu, kā arī aktīvi iesaistīties novada kultūras dzīvē.
Realizēt interešu (neformālās un profesionālās) izglītības programmas, veicināt mūžizglītības pieejamību sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām, konkurētspējas palielināšanai un nodarbinātības veicināšanai.
Īstenot jauniešu un pieaugušo izglītības programmas.
Sniegt informatīvo, konsultatīvo un sociālo atbalstu lokālajā līmenī (t. sk. juridiskas konsultācijas), pievēršot īpašu uzmanību sociālās atstumtības riska grupu pārstāvjiem, t.sk. bezdarbniekiem un personām ar īpašām vajadzībām.
Organizēt jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt brīvprātīgo darbu un rīkot nometnes.
Izstrādāt un realizēt projektus sociālajās, izglītības, uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanas jomās.
Attīstīt un veicināt iedzīvotāju vidū pilsoniskās sabiedrības veidošanos.
Stiprināt partnerību lokālajā un reģionālajā līmenī ar NVO, valsts iestādēm, kā arī veicināt jaunas sadarbības formas profesionālās pieredzes gūšanas nolūkos Eiropas līmenī.
Organizēt izglītojoša rakstura braucienus Latvijā un ārpus tās robežām.
Sekmēt jebkura veida aktivitātes latgaliskās pašapziņas celšanai.
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu.
Telefons
+371 29357690
JĀLVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 41
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22331184
Jauniešu klubs STILL
Rēzekne, 18. novembra iela 33
Veicināt jauniešos pilsoniski aktīvā, sabiedriski lietderīgā un veselīgā dzīves veida iemaņu rašanos, organizējot atbilstoša satura pasākumus, apmācības, akcijas, nometnes, kā arī popularizējot pozitīvo pieredzi.
Rosināt jauniešos personības radošo izaugsmi un drošākas uzvedības modeļu izvēli, balstoties uz humānismu, demokrātiskuma un tiesiskuma principiem.
Telefons
+371 29340483
Katrianna, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 12A - 12
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26625502
KM Industry, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 12 - 6
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Kronuks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 2A
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 29222930
LATEL MONTĀŽA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 6
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64622394
+371 26670135
LATGALES REĢIONĀLĀ TELEVĪZIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 41
Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64622859 Ziņu dienests
E-pasts
lrt.zinas@lrtv.lv
LATGALES REKLĀMAS DARBNĪCA, Individuālais uzņēmums
Rēzekne, 18. novembra iela 16
Reklāma (74.40, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29491166
E-pasts
juris.saukans@gmail.com
Latgales sabiedrības aģentūra
Rēzekne, 18. novembra iela 16
Sekmēt Latgales plašsaziņas līdzekļu izaugsmi, tā veicinot sabiedrībai svarīgu lēmumu popularizēšanu un radošu ideju īstenošanu. Telefons
+371 26373375
L.M.R.A., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 12 - 27
Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.62, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29944362
LVSADA Rēzeknes slimnīcas arodorganizācija
Rēzekne, 18. novembra iela 41
Telefons
+371 29285023
MAXIMUMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 26
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29427521
MDD C, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 12B - 42
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana (25.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26182112
ONE TO ONE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 12 - 27
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29944362
Projektēšanas Birojs AUSTRUMI, SIA
Rēzekne, 18. novembra iela 16
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64621199
RĒZEKNES FA
Rēzekne, 18. novembra iela 39
Veselīgas atpūtas organizēšana;
fizisko un garīgo spēju atjaunošana;
fizisko un garīgo spēju palielināšana;
augstu rezultātu sasniegšana sportā;
sporta pasākumu organizēšana;
jauniešu un pārējo vecuma grupu personu iesaistīšana un apmācība futbolā;
futbola komandu atbalstīšana;
apstākļu radīšana regulārām treniņu nodarbībām klubu jauniešiem, kas vēlas apgūt futbola prasmes,
bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
RĒZEKNES LABORATORIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 41
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu (84.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64624266
+371 26009647
Rēzeknes mākslinieku kopa
Rēzekne, 18. novembra iela 26
sekmēt Latgales reģiona mākslinieku sadarbību radošajās aktivitātēs: plenēros, simpozijos, radošajās darbnīcās, meistarklasēs;
veicināt Latgales reģiona mākslinieku izstāžu rīkošanu vietējā, valsts un starptautiskā mērogā;
popularizēt Latgales mākslinieku darbus;
radošajās aktivitātēs iesaistīt jaunos māksliniekus, sekmēt viņu talantu izkopšanu;
īstenot izglītošanas un informatīvās kampaņas par Latgales mākslai aktuāliem jautājumiem;
realizēt radošus projektus Latgales reģiona mākslas procesu attīstībai;
veicināt un atbalstīt mākslinieku profesionālo izaugsmi;
sekmēt sadarbību starp līdzvērtīgām mākslinieku kopām reģionālajā, valsts un starptautiskā mērogā
Telefons
+371 29465626
Rēzeknes meža rūpniecības sabiedrība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 16
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.52, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 64622700
E-pasts
evalds.poznakovs@inbox.lv
Rēzeknes Mežrūpnieki, Mednieku biedrība
Rēzekne, 18. novembra iela 3 - 1
medību organizēšana un veikšana Telefons
+371 26126298