• lv

13. janvāra iela, Rīga

56° 56' 42.85536", 24° 6' 46.80324"

MONKAR, Rīgas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 13. janvāra iela 3
Likvidēts 24.09.2001
tautas patēriņu preču ražošana
otrreizējo izejvielu pārstrāde
koksnes sagatavošana un pārstrāde
kokapstrāde
tirdzniecība
starpniecība
importa un eksporta operācijas
pasažieru un kravu pārvadājumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
More Tour, SIA
Rīga, 13. janvāra iela 33
Likvidēts 18.01.2010
Tūrisma operatoru pakalpojumi (79.12, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Ceļojumu biroju pakalpojumi (79.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
NAMIĶIS, Valsts uzņēmums
Rīga, 13. janvāra iela 15
Likvidēts 20.06.2005
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par samaksu vai uz līguma pamata (70.32, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67229231
OPTIS, SIA
Rīga, 13. janvāra iela 33-1
Likvidēts 25.11.2011
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
Telefons
+371 22334413
PA SAULEI, Nodibinājums
Rīga, 13. janvāra iela 33
Likvidēts 21.05.2010
vairot pozitīvās domas klātbūtni Latvijas sabiedrībā;
veicinātu pozitīvo ziņu klātbūtni Latvijas informācijas telpā;
iedrošinātu, iedvesmotu un motivētu Latvijas sabiedrību pozitīvai attieksmei pret realitāti;
caur pozitīvu attieksmi vairot Latvijas sabiedrības pašnovērtējumu un pašcieņu;
veicināt pozitīvas pilsoniskas sabiedrības attīstību.
PRONTO, Latvijas-Itālijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 13. janvāra iela 21/23
Likvidēts 31.05.2000
tirdzniecība
veikalu atvēršana
izstāžu rīkošana
transporta pakalpojumi
*marketings
*starpniecības pakalpojumi
*izdevējdarbība
*reklāma
*informatīvie pakalpojumi
*ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
RANDOMS PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 13. janvāra iela 33
Likvidēts 27.08.2002
Mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (52.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
REAL PROPERTY INVESTMENTS RIGA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 13. janvāra iela 33
Likvidēts 27.08.2007
REGICA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 13. janvāra iela 3
Likvidēts 05.01.1998
tulkošanas darbi
tehnisko līdzekļu projektēšana
jaunu tehnoloģiju ieviešana
zinātniski pētnieciskais darbs
konsultācijas
mārketings
semināru, konferenču, konkursu rīkošana
informācijas tīkla izveidošana
reklāma
tirdzniecība un starpniecība
importa un eksporta operācijas
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
transporta pakalpojumi
remonta-celtniecības darbi
u.c. statūtos paredzētā darbība
REKLĀMAS UN IZDEVĒJDARBĪBAS AĢENTŪRA "DŽENTLMENIS", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 13. janvāra iela 21/23-10b
Likvidēts 18.12.1997
Reklāma (74.40, versija 1.0) (Avots: CSP)
RENDOM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 13. janvāra iela 33
Likvidēts 10.05.2007
mēbeļu, būvmateriālu ražošana
starpniecības pakalpojumi
tirdzniecība
*marketings
*lauksaimniecības produkcijas ražošana
*ārējā ekonomiskā darbība
RIDEX, Rīgas pilsētas informācijas un komercijas S.I.A.
Rīga, 13. janvāra iela 21/23-10b
Likvidēts 05.01.1998
līdzdalība ārējo ekonomisko sakaru veidošanā
mācību centru veidošana ārējās tirdzniecības, marketinga un menedžmenta sfērās
izstāžu organizēšana
tirdzniecības nama izveidošana un funkcionēšanas nodrošināšana
informatīvie pakalpojumi
reklāma
starpniecības pakalpojumi
Telefons
+371 67213526
+371 67211430
Rietumu konsultāciju serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 13. janvāra iela 33
Likvidēts 25.05.2006
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67229008
RIGA REALTY MEDIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 13. janvāra iela 33
Likvidēts 18.10.2017
Izziņu katalogu izdošana (58.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (58.14, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67814955
RĪGAS CELTNIEKS, Valsts firma
Rīga, 13. janvāra iela 15
Likvidēts 28.12.1995
būvmateriālu ražošana
montāža
*celtniecība un remonts
*ārējā ekonomiskā darbība
Telefons
+371 67288575
Rock'N'Riga, SIA
Rīga, 13. janvāra iela 33 - 6
Likvidēts 14.08.2018
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
SALASPILS CELTNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 13. janvāra iela 15
Likvidēts 16.09.2004
ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi (45.21, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67227795
SBS, O.Martirosjana firma - sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Sekmīgi Biznesa Sakari)
Rīga, 13. janvāra iela 15
Likvidēts 11.06.1998
preču ražošana un realizācija
tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
starpniecība
noliktavu pakalpojumi
Seppala Latvia, SIA
Rīga, 13. janvāra iela 8
Likvidēts 01.11.2017
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67358614
Tadžiku kultūras biedrība
Rīga, 13. janvāra iela 3
Likvidēts 30.11.2009
TANTRA-YOGA, SIA
Rīga, 13. janvāra iela 33-6
Likvidēts 11.12.2006
TYPOREX, Sabiedrība SIA
Rīga, 13. janvāra iela 15
Likvidēts 25.09.2002
iespiedprodukcijas ražošana
reklāma
tirdzniecība un starpniecība
rediģēšanas un tulkošanas darbi
mārketings
izstāžu, gadatirgu, izsoļu rīkošana
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
VALSTS MEDĪBU SAIMNIECĪBA, Bezpeļņas organizācija Valsts uzņēmums
Rīga, 13. janvāra iela 15
Likvidēts 04.07.2003
Medniecība, medījuma ķeršana un medījamo dzīvnieku pavairošana, ieskaitot ar pakalpojumiem saistīto darbību (01.50, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29176593
YUMEIHO STUDIO Iurii Polyakov, IK
Rīga, 13. janvāra iela 3
Likvidēts 23.02.2018
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)