• lv

11. novembra krastmala, Rīga

56° 56' 53.268", 24° 6' 12.6"

IT HOUSE, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
E-pasts
info@ithouse.lv
JURIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 9
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67276116
+371 67212180
Koka tilts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.15, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.16, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.18, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība (46.44, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Finanšu noma (64.91, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28832371
Krap Records, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Mākslinieku darbība (90.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29432966
Kr. Victory, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana (20.42, versija 2.0) (Avots: VID)
Kultūras un mākslas projekts NOASS
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Veicināt un atbalstīt laikmetīgo mākslu un kultūru.
Atbalstīt kultūras un mākslas izpausmju mijiedarbību un sintēzes projektus.
Atbalstīt eksperimentus un jaunu tehnoloģiju pielietošanu mākslinieku radošajā darbā.
Popularizēt aktuālo kultūras un mākslas izteiksmes veidus.
dibināt un attīstīt kontaktus kultūras apmaiņā gan lokālā, gan starptautiskā mērogā.
aktīvi iesaistīties starptautisko kultūras tīklu attīstībā; darboties kā kontaktpunktam-saņemt un izplatīt informāciju ar dažādu starptautisko tīklu palīdzību.
radīt sabiedrisku telpu, brīvo skatuvi, izstāžu telpu, bibliotēku un videotēku, kur būtu pieeja internetam un citiem informācijas avotiem.
Veidot jaunu, ar pilsētas vidi saistītu, laikmetīgas mākslas ekspozīciju telpu, dodot iespēju māksliniekiem strādāt ar tādu elementu kā ūdens, ietverot Daugavas upi kā eksponēšanas vietu/ virsmu/ telpu- kompozīcijas elementu/objektu sastāvdaļu.
Izstrādāt kultūras programmas, kuru ietvaros rastos sadarbības iespējas starp kultūras centriem un organizācijām dažādos Latvijas reģionos.
Attīstīt video mākslas studiju.
Izveidot un uzturēt Latvijas video mākslas datu bāzi un kolekciju.
Nodarboties ar video un kino filmu un mūzikas izplatīšanu un popularizēšanu.
Nodarboties ar filmu un teātra izrāžu un koncertu producēšanu.
Veikt izglītojošu darbu - piedalīties kuratoru un mākslas menedžeru sagatavošanā.
Sadarboties ar mākslas un kultūras izglītības iestādēm Rīgā un Latvijā.
Izveidot "artist in residence" programmu, kas nodrošina konkrēta mākslinieka reālu klātbūtni un jauniešu izglītošanu mākslas jomās.
Nodarboties ar izdevējdarbību un Latvijas literatūras popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs.
Nepieciešamības gadījumā būt par starpniekiem autortiesību pārdošanā.
Nodarboties ar saimniecisko darbību, labdarības pasākumu organizēšanu un naudas līdzekļu piesaistīšanu ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšanu, veikt citas darbības, lai veicinātu laikmetīgās mākslas un kultūras attīstību.
Telefons
+371 67703240
+371 29474401 Valdes priekšsēdētājs
E-pasts
dzintars@noass.lv
LASTADIJA, S.Tjutina individuālais uzņēmums firma
Rīga, 11. novembra krastmala 9-2
preču ražošana un realizācija
Latviešu lietas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana (14.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Spēļu un rotaļlietu ražošana (32.40, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26521645 Ieva Dāboliņa
E-pasts
latvjulietas@gmail.com
Latvijas Bārmeņu Federācija
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 23
Latvijā strādājošo personu, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar darba organizāciju bāros, restorānos, kafejnīcās un viesnīcās, kā arī ar alkoholisko un bezalkoholisko produktu ražošanu un realizāciju, apvienošana ar mērķi kopīgai sadarbībai;
Biedrības biedru apvienošana ar mērķi paaugstināt profesionālās zināšanas un apkalpošanas kultūras līmeni Latvijā;
Konsultāciju sniegšana Biedrības biedriem;
Piedalīšanās reģionālajos un starptautiskajos bārmeņu meistarības un kokteiļu jaukšanas konkursos, semināros un forumos, kā arī to organizēšana;
Cita darbība.
Telefons
+371 26221355
E-pasts
raitis@bartender.lv
Latvijas Čigānu Nacionālā Kultūras Biedrība
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 27
Latvijas čigānu, viņu ģimeņu konsolidācija;
čigānu nacionālās kultūras, īpatnību, sadzīves tradīciju un valodas saglabāšana
un kopšana;
savstarpējo sakaru, kā arī sakaru ar tautiešiem ārzemēs nostiprināšana un uzturēšana;
sadarbība ar Vispasaules Čigānu asociāciju;
čigānu tautas tuvināšana latviešu kultūrai, mākslai, valodai, vispārīgā kultūras un izglītības līmeņa celšana;
palīdzība grūtībās nonākušām ģimenēm.
Telefons
+371 27771814
LATVIJAS KORDIRIĢENTU ASOCIĀCIJA
Rīga, 11. novembra krastmala 35-207
Apvienot Latvijas kordiriģentus;
celt kordiriģentu profesijas prestižu;
attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot koru dziedāšanas tradīcijas Latvijā un ārpus Latvijas robežām;
atbalstīt un veicināt kultūras, pedagoģiskos un zinātniskos darbības virzienus visos kormūzikas žanros un stilos;
panākt obligātās kordziedāšanas ieviešanu visās Latvijas skolās, visu vecumu skolēniem;
atbalstīt Latvijas kordiriģentu tālākizglītību;
izveidot Latvijas kordiriģentu interneta mājaslapu un nošu bibliotēku;
pārstāvēt Latvijas kordiriģentu intereses Valsts, pašvaldības iestādēs, attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;
pārstāvēt Latvijas kordiriģentu intereses ārpus Latvijas robežām;
iesaistīties starptautiskās organizācijās, sadarboties ar citu valstu organizācijām;
rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību kora nozares popularizēšanā;
nodrošināt koru kultūras tradīciju tālākattīstību un nepārtrauktību Latvijā;
organizēt starptautiskus koru konkursus Latvijā;
atbalstīt un piesaistīt finansiālu atbalstu pensionētiem Latvijas kordiriģentiem.
Telefons
+371 22079570
Latvijas Mākslinieku savienība
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Veicināt mākslas attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu Latvijā;
aizstāvēt radošo brīvību un vizuālo mākslinieku profesionālās, ekonomiskās, sociālās un morālās tiesības un intereses;
paplašināt sabiedrības izglītības un informācijas iespējas vizuālo mākslu jomā.
Telefons
+371 29138952
E-pasts
info@lms.lv
MĀKSLAS MĀJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 29102979
Mākslinieku biedrība Sidegunde
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Sniegt atbalstu radošo profesiju vecāko paaudžu pārstāvjiem, veicinot viņu līdzdalību aktīvajā kultūras apritē;
Veicināt paaudžu sadarbību Latvijas kultūrā, lai nodrošinātu tās labāko tradīciju pārmantojamību, augstas profesionalitātes uzturēšanu;
Aizstāvēt radošo brīvību un vizuālo mākslinieku profesionālās, ekonomiskās, sociālās un morālās tiesības un intereses;
Veicināt jauno mākslinieku profesionālo izaugsmi, iesaistot viņus vietējo un ārzemju izstāžu projektos;
Paplašināt sabiedrības izglītības un informācijas iespējas vizuālo mākslu jomā.
Telefons
+371 29735367
MargoErbe Management, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26063000
Mērijas Grīnbergas salons MĀKSLA
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Turpināt Mērijas Grīnbergas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un realizēt mākslas inovatīvas formas;
vizuālās un lietišķās mākslas attīstība un veicināšana Latvijā un Baltijas valstīs;
semināru, konferenču, izstāžu, koncertu, masu kultūras pasākumu organizēšana;
iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar Baltijas valstu un Ziemeļvalstu māksliniekiem un to sasniegumiem;
Latvijas vizuālās un lietišķas mākslas vēstures pētīšana un popularizācija;
izglītības un zinātniskas darbības veikšana: attiecīgo projektu īstenošana, rakstu publicēšana, konferenču organizēšana, sadarbojoties ar mākslas izglītības iestādēm un jaunajiem māksliniekiem;
sadarboties ar mākslas un kultūras biedrībām gan Latvijas valsts, gan starptautiskā mērogā.
Telefons
+371 29613547
MK partneri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35-209
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29217210
MŪZIKAS VIDEO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67070288
+371 67210397
+371 62923885
Naudas kalve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35-402
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Telefons
+371 28832371
New Education Technologies University, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 12
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29643292
Nikola's galerija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 9-18/20
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29606666
NOVEMBRA NAMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 2
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67326155
Oforta Ģilde
Rīga, 11. novembra krastmala 35
sabiedriskā labuma darbība, kas veido kopīgu interešu koordinējošo radošās sadarbības sistēmu oforta tehnikā strādājošiem profesionāliem māksliniekiem, uzturot oforta tehnikā strādājošo mākslinieku augsto profesionālo un māksliniecisko līmeni, turpinot šī unikāla mākslas veida tradīcijas un radošo procesu nepārtrauktību, kā arī LMS Eksperimentālās oforta darbnīcas vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, paplašinot sabiedrības izglītības un informācijas iespējas grafikas mākslas jomā un popularizējot dobspiedes tehnikas, kas vērstas uz Latvijas kultūrvides attīstības bagātināšanu un pilnveidošanu, Latvijas grafikas mākslas integrēšanu ārvalstīs, jauniešu iesaistīšanu kultūras aktivitātēs, realizējot projektus, organizējot izstādes, mākslas salonus u.c. pasākumus, veidojot grafiķu apmācības sistēmu, organizējot seminārus un skolas - meistardarbnīcas topošajiem grafiķiem, palīdzēt un materiāli tehniskā nodrošinājuma jautājumos, piesaistot šī mākslas veida cienītājus un pielūdzējus Telefons
+371 28390077
PARADOWSKI GRAPHISCHE MASCHINEN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 9
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67212180
E-pasts
info@paradowski.net
Per aspera, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Vispārējā vidējā izglītība (85.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29854714
P.Š. Holdings, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 9-7
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29440181
Putzfrau lv, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67199038
Resursu centrs GT GRUPA
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 12
1.Ģimenes un bērnu tiesību popularizēšana un to aizsardzības veicināšana;
2.Iedzīvotāju izglītošana par ģimenes tiesībām un bērnu tiesībām un citiem no tām izrietošiem jautājumiem un prasījumiem;
3.Palīdzēt cilvēkiem saglabāt aktīvu garīgo un sociālo dzīvi.
Resursu centrs "NET grupa"
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 12
stiprināt cilvēka garīgo pasauli, emocionālo un garīgo veselību, palīdzēt cilvēkiem saglabāt aktīvu garīgo un sociālo dzīvi; pētīt apsūdzēto, ieslodzīto un sociāli problemātisko cilvēku sociālās rehabilitācijas un integrācijas procesus un ar to saistīto problēmu risināšanu. Telefons
+371 29643292
Resursu centrs "VG grupa", Biedrība
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 12
Stiprināt cilvēka garīgo pasauli, emocionālo un garīgo veselību, palīdzēt cilvēkiem saglabāt aktīvu garīgo un sociālo dzīvi; pētīt apsūdzēto, ieslodzīto un sociāli problemātisko cilvēku sociālās rehabilitācijas un integrācijas procesus un ar to saistīto problēmu risināšanu.