• lv

11. novembra krastmala, Rīga

56° 56' 53.268", 24° 6' 12.6"

11 11 krastmala 9
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 24
1.Nodrošināt daudzdzīvokļu mājas ar pārvaldīšanu un kopīpašuma daļas pienācīgu apsaimniekošanu;
2. Tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību;
3. Apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
21. GADSIMTA PROJEKTI
Rīga, 11. novembra krastmala 35-208
Biedrība ir brīvprātīgu personu apvienība, kas dibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos sabiedriska labuma darbības mērķus, kam nav peļņas gūšanas rakstura:
Veicināt, atbalstīt un organizēt kultūras, mākslas, mūzikas un izglītības projektus.
Atbalstīt jaunatnes iniciatīvas, jauniešu interešu un izglītības projektus.
Veicināt filantropiju un ziedošanu augstāk minēto sfēru atbalstam.
Telefons
+371 26522995
Ainas Mucenieces Viroterapijas fonds
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Ainas Mucenieces izgudrotās vēža viroterapijas kā cilvēkiem nekaitīgas un efektīvas terapijas pozicionēšana un atbalsta sniegšana cilvēkiem, kas slimo ar onkoloģiskajām slimībām.
Alianse Ilgtspējīgai Attīstībai
Rīga, 11. novembra krastmala 35-104
Informēt un izglītot sabiedrību par vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem;
uzlabot un ietekmēt vies politiku, nodrošinot tai atbilstošas prioritātes piešķiršanu;
veicināt ilgtspējīgas attīstības procesa aktualizāciju Latvijā, veicinot saikni starp IA koncepta pilārus pārstāvošajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām.
Telefons
+371 29125565
ANTISTAR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
ArtDuce Books, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Telefons
+371 29221182
ĀRUP, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 24
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29519996
ASF LTD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: VID)
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28643212
BALTIJAS STUDIJU CENTRS "NET UNIVERSITY", SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 25
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67227169
E-pasts
info@netuniversity.lv
Baraka, Pasaules mūzikas un dejas centrs
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Popularizēt Latvijā pasaules mūzikas un dejas aktuālās formas; sekmēt Latvijas iekļaušanos starptautiskās sadarbības procesos Telefons
+371 26523513
BM Zeltene, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35-65
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29262751
BRIMOD, Biedrība
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Apvienot personas, t.sk. invalīdi, bāreņi un daudzbērnu ģimenes, kuras vēlas brīvprātīgi, kā goda amatu pildot, un bez atlīdzības darboties biedrības labā un interesēs, kalpojot vispārējam labumam - sabiedrības integrācijai, izglītošanai un profesionālās kvalifikācijas celšanai, sabiedrības veselības veicināšanai un sociālajai aprūpei, medicīniskās palīdzības sniegšanai, sabiedrības vispārējās labklājības celšanai un sociālo pakalpojumu sniegšanai.
Brīvās mūzikas aģentūra, Biedrība
Rīga, 11. novembra krastmala 35-208
Visu veidu mūzikas brīvu izpausmju veicināšana, organizēšana un atbalstīšana Latvijā un ārvalstīs. Telefons
+371 26522995
Central Trade, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 9
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67223532
City Element, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Deko Stereo, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29692119
ECO MILL, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26736965
E-LAB, elektroniskās mākslas un mediju centrs
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Veicināt jauno mediju mākslas attīstību Latvijas reģionos;
sekmēt Latvijas jauno mediju mākslinieku atpazīstamību un sadarbību starptautiskā mērogā;
atbalstīt jauno mediju mākslinieku jaunradi;
popularizēt jauno mediju mākslu, organizējot izstādes, performances, festivālus un citus publiskus pasākumus.
Telefons
+371 67517080
Empire Consulting, Individuālais komersants
Rīga, 11. novembra krastmala 23
ĒRIKAS OŠAS INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Euro Live Properties, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 17
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 66010660
Euro Live Technologies, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 17
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 66010660
E-pasts
office@elt.lv
FOLDERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 31
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67039737
+371 67375855
+371 29150799
E-pasts
sia.folders@gmail.com
Ģeoloģisko urbumu centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 17
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Grafikas Kamera
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz Latvijas grafiķu darbību koordinēšanu un informēšanu par jaunumiem grafikas jomā, Latvijas kultūrvides attīstības, grafikas mākslinieku sadarbību un profesionālo pilnveidošanu, Latvijas grafikas mākslas integrēšanu ārvalstīs, jauniešu iesaistīšanu kultūras aktivitātes, organizējot izstādes, mākslas salonus u.c. pasākumus, veidojot grafiķu apmācības sistēmu, organizējot seminārus un skolas topošajiem grafiķiem, palīdzēt Latvijas grafiķiem darbnīcu izveidošanā un materiāli tehniskā nodrošinājuma jautājumos. Telefons
+371 27707420
Idea Apps, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
IMPERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35-210
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67462622
Indigo Agency, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28888026
INTERNAFTA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.12, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Telefons
+371 26512643
IRIDEJA3, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 17
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29554614