• lv

11. novembra krastmala 35, Rīga, LV-1050

56° 56' 41.3468682", 24° 6' 31.9181958"

21. GADSIMTA PROJEKTI
Rīga, 11. novembra krastmala 35-208
Biedrība ir brīvprātīgu personu apvienība, kas dibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos sabiedriska labuma darbības mērķus, kam nav peļņas gūšanas rakstura:
Veicināt, atbalstīt un organizēt kultūras, mākslas, mūzikas un izglītības projektus.
Atbalstīt jaunatnes iniciatīvas, jauniešu interešu un izglītības projektus.
Veicināt filantropiju un ziedošanu augstāk minēto sfēru atbalstam.
Telefons
+371 26522995
Alianse Ilgtspējīgai Attīstībai
Rīga, 11. novembra krastmala 35-104
Informēt un izglītot sabiedrību par vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem;
uzlabot un ietekmēt vies politiku, nodrošinot tai atbilstošas prioritātes piešķiršanu;
veicināt ilgtspējīgas attīstības procesa aktualizāciju Latvijā, veicinot saikni starp IA koncepta pilārus pārstāvošajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām.
Telefons
+371 29125565
ArtDuce Books, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Telefons
+371 29221182
Baraka, Pasaules mūzikas un dejas centrs
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Popularizēt Latvijā pasaules mūzikas un dejas aktuālās formas; sekmēt Latvijas iekļaušanos starptautiskās sadarbības procesos Telefons
+371 26523513
BM Zeltene, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35-65
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29262751
Brīvās mūzikas aģentūra, Biedrība
Rīga, 11. novembra krastmala 35-208
Visu veidu mūzikas brīvu izpausmju veicināšana, organizēšana un atbalstīšana Latvijā un ārvalstīs. Telefons
+371 26522995
Deko Stereo, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29692119
ECO MILL, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26736965
E-LAB, elektroniskās mākslas un mediju centrs
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Veicināt jauno mediju mākslas attīstību Latvijas reģionos;
sekmēt Latvijas jauno mediju mākslinieku atpazīstamību un sadarbību starptautiskā mērogā;
atbalstīt jauno mediju mākslinieku jaunradi;
popularizēt jauno mediju mākslu, organizējot izstādes, performances, festivālus un citus publiskus pasākumus.
Telefons
+371 67517080
ĒRIKAS OŠAS INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Grafikas Kamera
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz Latvijas grafiķu darbību koordinēšanu un informēšanu par jaunumiem grafikas jomā, Latvijas kultūrvides attīstības, grafikas mākslinieku sadarbību un profesionālo pilnveidošanu, Latvijas grafikas mākslas integrēšanu ārvalstīs, jauniešu iesaistīšanu kultūras aktivitātes, organizējot izstādes, mākslas salonus u.c. pasākumus, veidojot grafiķu apmācības sistēmu, organizējot seminārus un skolas topošajiem grafiķiem, palīdzēt Latvijas grafiķiem darbnīcu izveidošanā un materiāli tehniskā nodrošinājuma jautājumos. Telefons
+371 27707420
Idea Apps, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
IMPERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35-210
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67462622
Indigo Agency, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28888026
INTERNAFTA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.12, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Telefons
+371 26512643
ITH Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
IT HOUSE, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
E-pasts
info@ithouse.lv
Koka tilts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.15, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.16, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.18, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība (46.44, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Finanšu noma (64.91, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28832371
Krap Records, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Mākslinieku darbība (90.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29432966
Kr. Victory, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana (20.42, versija 2.0) (Avots: VID)
Kultūras un mākslas projekts NOASS
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Veicināt un atbalstīt laikmetīgo mākslu un kultūru.
Atbalstīt kultūras un mākslas izpausmju mijiedarbību un sintēzes projektus.
Atbalstīt eksperimentus un jaunu tehnoloģiju pielietošanu mākslinieku radošajā darbā.
Popularizēt aktuālo kultūras un mākslas izteiksmes veidus.
dibināt un attīstīt kontaktus kultūras apmaiņā gan lokālā, gan starptautiskā mērogā.
aktīvi iesaistīties starptautisko kultūras tīklu attīstībā; darboties kā kontaktpunktam-saņemt un izplatīt informāciju ar dažādu starptautisko tīklu palīdzību.
radīt sabiedrisku telpu, brīvo skatuvi, izstāžu telpu, bibliotēku un videotēku, kur būtu pieeja internetam un citiem informācijas avotiem.
Veidot jaunu, ar pilsētas vidi saistītu, laikmetīgas mākslas ekspozīciju telpu, dodot iespēju māksliniekiem strādāt ar tādu elementu kā ūdens, ietverot Daugavas upi kā eksponēšanas vietu/ virsmu/ telpu- kompozīcijas elementu/objektu sastāvdaļu.
Izstrādāt kultūras programmas, kuru ietvaros rastos sadarbības iespējas starp kultūras centriem un organizācijām dažādos Latvijas reģionos.
Attīstīt video mākslas studiju.
Izveidot un uzturēt Latvijas video mākslas datu bāzi un kolekciju.
Nodarboties ar video un kino filmu un mūzikas izplatīšanu un popularizēšanu.
Nodarboties ar filmu un teātra izrāžu un koncertu producēšanu.
Veikt izglītojošu darbu - piedalīties kuratoru un mākslas menedžeru sagatavošanā.
Sadarboties ar mākslas un kultūras izglītības iestādēm Rīgā un Latvijā.
Izveidot "artist in residence" programmu, kas nodrošina konkrēta mākslinieka reālu klātbūtni un jauniešu izglītošanu mākslas jomās.
Nodarboties ar izdevējdarbību un Latvijas literatūras popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs.
Nepieciešamības gadījumā būt par starpniekiem autortiesību pārdošanā.
Nodarboties ar saimniecisko darbību, labdarības pasākumu organizēšanu un naudas līdzekļu piesaistīšanu ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšanu, veikt citas darbības, lai veicinātu laikmetīgās mākslas un kultūras attīstību.
Telefons
+371 67703240
+371 29474401 Valdes priekšsēdētājs
E-pasts
dzintars@noass.lv
Latviešu lietas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana (14.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Spēļu un rotaļlietu ražošana (32.40, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26521645 Ieva Dāboliņa
E-pasts
latvjulietas@gmail.com
LATVIJAS KORDIRIĢENTU ASOCIĀCIJA
Rīga, 11. novembra krastmala 35-207
Apvienot Latvijas kordiriģentus;
celt kordiriģentu profesijas prestižu;
attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot koru dziedāšanas tradīcijas Latvijā un ārpus Latvijas robežām;
atbalstīt un veicināt kultūras, pedagoģiskos un zinātniskos darbības virzienus visos kormūzikas žanros un stilos;
panākt obligātās kordziedāšanas ieviešanu visās Latvijas skolās, visu vecumu skolēniem;
atbalstīt Latvijas kordiriģentu tālākizglītību;
izveidot Latvijas kordiriģentu interneta mājaslapu un nošu bibliotēku;
pārstāvēt Latvijas kordiriģentu intereses Valsts, pašvaldības iestādēs, attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;
pārstāvēt Latvijas kordiriģentu intereses ārpus Latvijas robežām;
iesaistīties starptautiskās organizācijās, sadarboties ar citu valstu organizācijām;
rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību kora nozares popularizēšanā;
nodrošināt koru kultūras tradīciju tālākattīstību un nepārtrauktību Latvijā;
organizēt starptautiskus koru konkursus Latvijā;
atbalstīt un piesaistīt finansiālu atbalstu pensionētiem Latvijas kordiriģentiem.
Telefons
+371 22079570
Latvijas Mākslinieku savienība
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Veicināt mākslas attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu Latvijā;
aizstāvēt radošo brīvību un vizuālo mākslinieku profesionālās, ekonomiskās, sociālās un morālās tiesības un intereses;
paplašināt sabiedrības izglītības un informācijas iespējas vizuālo mākslu jomā.
Telefons
+371 29138952
E-pasts
info@lms.lv
MĀKSLAS MĀJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 29102979
Mākslinieku biedrība Sidegunde
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Sniegt atbalstu radošo profesiju vecāko paaudžu pārstāvjiem, veicinot viņu līdzdalību aktīvajā kultūras apritē;
Veicināt paaudžu sadarbību Latvijas kultūrā, lai nodrošinātu tās labāko tradīciju pārmantojamību, augstas profesionalitātes uzturēšanu;
Aizstāvēt radošo brīvību un vizuālo mākslinieku profesionālās, ekonomiskās, sociālās un morālās tiesības un intereses;
Veicināt jauno mākslinieku profesionālo izaugsmi, iesaistot viņus vietējo un ārzemju izstāžu projektos;
Paplašināt sabiedrības izglītības un informācijas iespējas vizuālo mākslu jomā.
Telefons
+371 29735367
MargoErbe Management, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26063000
Mērijas Grīnbergas salons MĀKSLA
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Turpināt Mērijas Grīnbergas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un realizēt mākslas inovatīvas formas;
vizuālās un lietišķās mākslas attīstība un veicināšana Latvijā un Baltijas valstīs;
semināru, konferenču, izstāžu, koncertu, masu kultūras pasākumu organizēšana;
iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar Baltijas valstu un Ziemeļvalstu māksliniekiem un to sasniegumiem;
Latvijas vizuālās un lietišķas mākslas vēstures pētīšana un popularizācija;
izglītības un zinātniskas darbības veikšana: attiecīgo projektu īstenošana, rakstu publicēšana, konferenču organizēšana, sadarbojoties ar mākslas izglītības iestādēm un jaunajiem māksliniekiem;
sadarboties ar mākslas un kultūras biedrībām gan Latvijas valsts, gan starptautiskā mērogā.
Telefons
+371 29613547
MK partneri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35-209
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29217210
MŪZIKAS VIDEO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67070288
+371 67210397
+371 62923885