• lv

11. novembra krastmala 29, Rīga, LV-1050

56° 56' 45.2962104", 24° 6' 23.5744704"

Ainas Mucenieces Viroterapijas fonds
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Ainas Mucenieces izgudrotās vēža viroterapijas kā cilvēkiem nekaitīgas un efektīvas terapijas pozicionēšana un atbalsta sniegšana cilvēkiem, kas slimo ar onkoloģiskajām slimībām.
ASF LTD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: VID)
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28643212
BRIMOD, Biedrība
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Apvienot personas, t.sk. invalīdi, bāreņi un daudzbērnu ģimenes, kuras vēlas brīvprātīgi, kā goda amatu pildot, un bez atlīdzības darboties biedrības labā un interesēs, kalpojot vispārējam labumam - sabiedrības integrācijai, izglītošanai un profesionālās kvalifikācijas celšanai, sabiedrības veselības veicināšanai un sociālajai aprūpei, medicīniskās palīdzības sniegšanai, sabiedrības vispārējās labklājības celšanai un sociālo pakalpojumu sniegšanai.
City Element, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Ārstniecības līdzekļu klīnisko pētījumu ētikas komiteja
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 30.10.2007
Novērtēt ārstniecības līdzekļu klīnisko pētījumu
zinātniskos, ētiskos un tiesiskos aspektus un sniegt atzinumus;
rīkot sēdes un pieaicināt speciālistus, lai dotu atzinumus par pētījumu.
Telefons
+371 67553493
Canopus, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 02.08.2016
CITAS SAJŪTAS, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 18.01.2016
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 26779138
D.D.KONSULTANTS, Sabiedrība
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 22.08.2000
konsultācijas uzņēmejdarbības un finansu tiesību jautājumos
starpniecība
tiesību nomu, autu un to projektu iztrāde un ekspertīze
nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana
JUMO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 08.01.2009
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29540688
KRASTMALAS APTIEKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 05.11.2008
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67223065
KRASTMALAS ZOBU TEHNISKĀ LABORATORIJA, Sabiedrība
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 13.11.2008
Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu un ortopēdisko ierīču ražošana (33.10, versija 1.0) (Avots: CSP)
KRISTĪGAIS MEDICĪNAS UN ĢIMENES CENTRS, Sabiedrība
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 20.09.2007
ārstu prakse (85.12, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67223065
Latvijas Gaļas pārstrādātāju asociācija
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 17.10.2007
Apvienojot gaļas pārstrādātājus, vicināt nozares attīstībai labvēlīgu vidi Latvijā, it īpaši vienlīdzīgus konkurences apstākļus ar citu Eiropas Savienības valstu uzņēmumiem.
Latvijas kristīgais medicīnas un ģimenes centrs
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 24.05.2007
Stiprināt kristīgo morāli medicīnā;
medicīniskā apkalpošana;
kristīgo slimnīcu, aptieku, rehabilitācijas, diagnostikas un citu , arī
labdarības iestāžu organizācija un vadīšana;
sociāli medicīnisku pasākumu veikšana;
kristīgi medicīniskās literatūras, periodikas un citu iespieddarbu
sagatavošana, izdošana un izplatīšana; u.c. statūtos paredzētā darbība.


MALTAS ORDEŅA PALĪDZĪBAS DIENESTS, SIA Bezpeļņas organizācija
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 02.02.2005
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29245045
MISSIONARIES OF CHARITY, Ārvalstu komersanta (organizācijas) pārstāvniecība
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 23.01.2004
Labdarības organizācija Telefons
+371 67222908
MM TRADE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 08.04.2015
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
M-SPĀRNI, Atklātais sabiedriskais fonds Bērnu intelektuālās attīstības atbalstam
Rīga, 11. novembra krastmala 29-310
Likvidēts 24.10.2007
Izglītības reformas gaitas veicināšana Latvijā galvenokārt pirmskolās un sākumskolās;
sadarboties ar organizācijām bērnu intelektuālās attīstības veicināšanā;
izstrādāt projektus mērķu sasniegšanai un pieskāitīt līdzekļus; u.c. statūtos
paredzētā darbība.
Telefons
+371 67333518
Noras Skaras trikotāžas salons, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 11.04.2007
Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana (14.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67297839
Riga Cruises Company, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 08.04.2015
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Sociālās un veselības aprūpes sabiedrisko organizāciju apvienība
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Likvidēts 25.10.2007
Apvienot sociālās un veselības aprūpes organizācijas,
lai sekmētu labklājības līmeņa paaugstināšanu un veicinātu demokratizācijas
procesu attīstību Latvijā;
veicināt sadarbību starp Apvienību un Saeimu, vadību, valsts un pašvaldības
institūcijām un citām organizācijām;
atbalstīt, izglītot, koordinēt un konsultēt Apvienības dalībniekus,
organizēt seminārus, kursus, pasākumus, veikt informācijas apmaiņu, izdot
dažāda veida bukletus un informatīvus materiālus.
Telefons
+371 67222753