• lv

1. līnija, Jelgava

56° 39' 39.87144", 23° 41' 11.06196"

GRVCP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgava, 1. līnija 9K
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
E-pasts
info@grvcp.lv
IMGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgava, 1. līnija 4F
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29338554
"Jauniešu neformālās izglītības un resursu centrs "Audeamus""
Jelgava, 1. līnija 4F
Sekmēt jauniešu Eiropas un Latvijas pilsonisko apziņu;Veicināt starptautisko sadarbību;Dot iespēju jauniešiem pavadīt savu brīvo laiku saturīgi;Nodrošināt jauniešiem vispusīgas personības attīstības iespējas.
Orhidtravel, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgava, 1. līnija 7O
Tūrisma operatoru pakalpojumi (79.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26573530
Do it creative
Jelgava, 1. līnija 9I
Likvidēts 01.11.2017
1. Jauniešu intereses veicināšana par savas un citu valstu kultūru.2. Atbalstīt un īstenot neformālās izglītības projektus valstī un ārvalstīs.3. Veicināt uzņēmību, aktivitāti jauniešu vidū.4. Veicināt jauniešu interesi par pasākumu organizēšanu, tehnisko nodrošinājumu pasākumu vajadzībām, tādejādi radot iespēju pilnvaidot sevi.5. Sponsoru piesaistīšana dažādu pasākumu realizēšanai.6. Mazākumtautību integrēšana sabiedrībā.7. Starptautiskās sadarbības veicināšana.8. Pasākumu, nometņu organizēšana.9. Veicināt sabiedrības sapratni par sociālu riska grupu jauniešiem.10. Sabiedrības intereses veicināšana par notiekošo jauniešu vidū.11. Veicināt reģiona atpazīstamību un aktivizēt jauniešu iesaistīšanos neformālās izglītības projektos, pasākumos, apmācībās.12. Jauniešu sporta pasākumu organizēšana.13. Veicināt jauniešu interei par sportu.14. Veicināt Baltijas jauniešu savstarpējo sadarbību. Telefons
+371 27806011
Gunistar, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgava, 1. līnija 7V
Likvidēts 17.04.2018
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.52, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28668941