Augšdaugavas novads, Demenes pagasts, Zemgale, "Zemgale 16", LV-5442

55° 42' 51.14063268", 26° 27' 54.35087544"

Augšdaugavas nov., Demenes pag., Zemgale, "Zemgale 16"
Atbalstīt ilgspējīgas stratēģijas un inovācijas skolā (pagastā, novadā u.tt.), piesaistot materiālos, finansiālos, intelektuālos un citus resursus.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution