• en

Viļakas novads

57° 10' 20.01468", 27° 40' 2.3476799999999"

6 PAKAVI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Rekova, Rekovas iela 21
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29469377
AA meži, SIA
Viļakas nov., Žīguru pag., Žīguri, Viļakas iela 1
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 25353004
ĀBELES ZIEDS, Balvu rajona I.Orlovskas individuālais uzņēmums
Viļakas nov., Viļaka, Abrenes iela 3 - 1
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: CSB)
Abra M, SIA
Viļakas nov., Susāju pag., Ilziņi, "Vējavoti"
Growing of other tree and bush fruits and nuts (01.25, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
A.DŪMIŅŠ, Balvu rajona Susāju pagasta m."Salas" zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Susāju pag., Sils, "Salas"
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācijatirdzniecībapreču ražošana un realizācijasadzīves pakalpojumimežizstrādekokapstrādetransporta pakalpojumiārējā ekonomiskā darbībamārketingsu.c. statūtos paredzētā darbība Telephone
+371 20208738
E-mail
adumins@inbox.lv
Adventure Club Žīguri
Viļakas nov., Susāju pag., Stūrīši, "Vecozoli"
1.Popularizēt Ziemeļlatgales rekreācijas resursu saudzīgu izmantošanu Latvijā un Eiropā;
2.Atbalstīt nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanu.
Telephone
+371 25914108
ADVORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Upīte, Akas laukums 4
Test drilling and boring (43.13, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29621058
E-mail
andris.slisans@gmail.com
ĀFRIKAS ZIEDS, B.Šoļina tirdzniecības individuālais uzņēmums
Viļakas nov., Viļaka, Dārzu iela 1 - 4
tirdzniecība
AGAPE
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Upīte, Stabļovas iela 1
Stiprināt Latvijas kultūrtelpu:
- veicināt starpnacionālo, starpkultūras komunikāciju un kultūras apmaiņu, īpašu uzmanību pievēršot romu un citu mazākumtautību kultūras popularizēšanai Latvijā un ārpus tās robežām;
- atbalstīt latviešu un citu tautu tradīciju kopšanu un saglabāšanu.
Izmantot mākslas daudzveidīgās iespējas skolēnu spēju attīstīšanai un atbalsta sniegšanai:
- atbalstīt talantīgus bērnus un sekmēt viņu spēju attīstību;
- radīt radošā darba iespējas bērniem no maznodrošinātajām, trūcīgajās un sociālā riska ģimenēm, veicinot lietderīgu un produktīvu brīvā laika pavadīšanu;
- kontaktu veidošana ar ārvalstu mākslas un kultūrizglītības iestādēm kopējo māksliniecisko un izglītības projektu realizēšanai.
Sekmēt cilvēku dzīves līmeņa, kvalitātes un sociālās vides uzlabošanu:
- piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus;
- iesaistīties nacionālo un starptautisko projektu izstrādāšanā un ieviešanā, kas palīdz uzlabot cilvēku dzīvi Latvijā;
- atbalstīt bērnus un jauniešus no maznodrošinātām, trūcīgām, riska grupas ģimenēm, bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem, iesaistot pasākumos, lai mazinātu sociālo atstumtību, dodot iespēju iepazīt Latvijas kultūrmantojumu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu.
Sadarboties ar kristīgām, ekumēniskām organizācijām, biedrībām Latvijā un pasaulē, audzināt bērnus un jauniešus morālā, tikumiskā un garīgā atbildībā, kas balstīta uz kristietības vērtībām.
Īstenot projektus vietējās lauku teritorijas attīstībā un vides sakārtošanā.
Telephone
+371 26519805
AG pakalpojumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Vecumu pag., Ūlasi, "Ozolaine"
Site preparation (43.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26475548
AGRO SILS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Susāju pag., Sils, "Uplejas"
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29174410
Aicinājums, Balvu rajona Šķilbēnu pagasta biedrība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Rekova
Celt lauku iedzīvotāju pašapziņu, paaugstinot zināšanas un mazinot sociālās atstumtības sajūtu. Telephone
+371 26423757
AKMENTIŅI, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Rekova, "Akmentiņi"
Telephone
+371 64591666
ALDEMI, Balvu rajona Medņevas pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Medņevas pag., Semenova, "Aldemi"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26544901
Alefrons, Šķilbēnu pagasta zemnieka saimniecība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Šķilbani, Darbnīcu iela 2
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Growing of vegetables and melons, roots and tubers (01.13, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Manufacture of fruit and vegetable juice (10.32, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Processing and preserving of fruit and vegetables (10.3, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Manufacture of beverages (11, version 2.0) (Source: ZO.LV)
ALKŠŅI, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., "Alkšņi"
augkopība
lopkopība
Ampliorium, SIA
Viļakas nov., Žīguru pag., Žīguri, Viļakas iela 1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29129125
Anneles zeme, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Zeļči, "Janki"
Manufacture of games and toys (32.40, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29393727
ANTONOVKAS DRAUDZĪBA, Balvu rajona Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Antonovka
APSĪTES, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., "Apsītes"
lopkopība
augkopība
A&R International group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Čilipīne, "Ievu lejas"
Market research and public opinion polling (73.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 20209129
Armniko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Viļaka, Eržepoles iela 69
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Repair of computers and peripheral equipment (95.11, version 2.0) (Source: ZO.LV)
E-mail
support@armniko.lv
ARNIS K, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Žīguru pag., Žīguri, Skolas iela 6
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS)
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26538243
Atvase, Biedrība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Rekova, Meža iela 1
Veicināt vides izglītību.
Radīt labvēlīgus apstākļus bērnu un jauniešu iesaistīšanai vides kopšanā un saglabāšanā.
Veicināt sporta un tūrisma attīstību, kā arī aktīvās atpūtas organizēšanu laukos, pilnveidojot ar to saistītos pakalpojumus.
Sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu.
Telephone
+371 29132664
ATZELŠANA, Biedrība
Viļakas nov., Viļaka, Parka iela 2
Veicināt kapelas muzicēšanas iemaņu un prasmju apgūšanu un attīstīšanu Telephone
+371 26100195
AUZIŅAS, Vecumu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Vecumu pag., "Auziņas"
lopkopībagraudkopība
Avenid, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Medņevas pag., Slotukalns, "Rotu mājas"
Plastering (43.31, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 20301071
AVOTI, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., "Avoti"
lopkopība
BALKANI, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., "Balkāni"
graudkopība
dārzkopība
BALTALKŠŅI, Medņevas pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Medņevas pag., Lāški
lopkopība
graudkopība
Telephone
+371 64565242