Balvu novads, Žīguru pagasts, Žīguri, Viļakas iela 25A, LV-4584

57° 15' 54.51688296", 27° 39' 54.81888372"

Balvu nov., Žīguru pag., Žīguri, Viļakas iela 25A
Veidot saikni starp vecāko un jaunāko paaudzi, apzināt un palīdzēt organizēt mazbērnu brīvā laika pavadīšanu, sniegt zināšanas un dzīves pieredzi dažādās dzīves jomās.
Balvu nov., Žīguru pag., Žīguri, Viļakas iela 25A
Indivīda pašpilnveidošanās;
dabas un cilvēka līdzsvarotu attiecību attīstīšana;
saskaņas radīšana sevī, līdzcilvēkos un sabiedrībā.
Balvu nov., Žīguru pag., Žīguri, Viļakas iela 25A
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution