• en
Latvia

Ventspils

57° 23' 37.39776", 21° 33' 52.94376"

12 krasti
Ventspils, Skolas iela 4
1.Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana lauku iedzīvotājiem;
2. vērtības pievienošana vietējiem produktiem, ar sabiedrisko pasākumu palīdzību veicinot tirgus pieejamību maza apjoma ražošanas uzņēmumu produkcijai;
3. jaunu tehnoloģiju izmantošana lauku apvidu piedāvātās produkcijas un pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšanai;
4. veicināt vides un lauku ainavas saglabāšanu, uzlabošanu un vides kaitējuma mazināšanu;
5. veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kultūras infrastruktūras un kvalitatīvas kultūras pakalpojumu pieejamību un izmantošanu;
6. veicināt lauku tūrisma infrastruktūras attīstību.
Telephone
+371 29616644
+371 63663038
E-mail
lienite.leitane@gmail.com
2K7
Ventspils, Jēkaba iela 11
1. bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
2. basketbola un citu sporta veidu organizēšana;
3. Ventspils un Ventspils novada jauniešu brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespēju veidošana un sekmēšana.
Telephone
+371 25951959
36L projekts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Andreja iela 6
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 27843191
4 BLOK, SIA
Ventspils, Inženieru iela 97 - 63
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 67422239
4 nami, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Virves iela 62 - 1
Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (25.99, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 28728828
7 Audēji, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Ventspils, Audēju iela 7 - 5
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (Audēju iela 7, Ventspilī), tās koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko eksplutāciju atbilstoši visiem spēka esošajiem likumiem un normām. Telephone
+371 29533436
7th sky, SIA
Ventspils, Tukuma iela 66
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 28459996
8hz, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Ganību iela 2 - 1
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: SRS)
A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Aleksandra iela 11 - 31
Beverage serving activities (56.30, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 22014422
+371 26494483
E-mail
abramovsd@inbox.lv
A9A, SIA
Ventspils, Audēju iela 9 - 3
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26479926
AABM AUTO, SIA
Ventspils, Tukuma iela 47 - 2
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 63661941
AA Lazurīts, SIA
Ventspils, Inženieru iela 58 - 22
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26636231
AA MOTORSPORTS, Biedrība
Ventspils, Kroņa iela 13
Apvienot bērnus, jauniešus, sporta darbiniekus un citus cilvēkus kopīgā darbībā; risināt ar fizisko veselību saistītos jautājumus , izglītības un citās jomās; apzināt, pētīt un veicināt pasākumus fiziskās veselības apmācību, sporta audzināšanu ; palielināt sabiedrības informētību par jautājumiem, kas saistīti ar fizisko veselību ; organizēt un vadīt sporta , kultūras un labdarības pasākumus; piedalīties Latvijas Republikas sporta kustībā, veidot starptautisko sakaru attīstību, sekmējot fiziskās kultūras līmeņa paaugstināšanu, atbilstoši Eiropas Savienības valstu līmenim;
sniegt konsultatīvu un praktisku palīdzību; veicināt moto sporta veidu attīstību Ventspilī, radot nepieciešamos apstākļus nodarbībām, treniņiem un sacensībām moto sportā dažāda vecuma bērniem un jauniešiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām; rūpēties par Latvijas starptautiskā prestiža celšanu moto sportā; piesaistīt vairāk jauniešus, nodarboties ar sporta aktivitātēm.
Telephone
+371 29274929
AAprojekts, SIA
Ventspils, Siguldas iela 25 - 77
Installation of industrial machinery and equipment (33.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 63661373
AARMS, SIA
Ventspils, Meža iela 28 - 1
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 20646805
A.B., Bērziņa Ventspils individuālais uzņēmums
Ventspils, J. Poruka iela 13 - 30
atveseļošanās pasākumu organizēšana
solārija pakalpojumi
remonta-celtniecības darbi
A.B., Aleksandras Ventspils individuālais uzņēmums
Ventspils, Zvaigžņu iela 44
tirdzniecība
Abeks Pro, SIA
Ventspils, P. Stradiņa iela 1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29410178
ABRAMOVA DANA, IK
Ventspils, Aleksandra iela 11 - 31
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS)
AB Welding, SIA
Ventspils, Robežu iela 5
Machining (25.62, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 25130425
ABZ FINANCE, SIA
Ventspils, Katrīnas iela 3
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29716434
E-mail
abz.finance@gmail.com
AC būvnieks, SIA
Ventspils, Grīvas iela 5 k-15
Other building completion and finishing (43.39, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 22014422
ACCOUNTING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Siguldas iela 12A - 43
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 27873886
ACITER Baltic, SIA
Ventspils, Talsu iela 31
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26155210
A Class international, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Other sports activities (93.19, version 2.0) (Source: CSB, AR)
AC Solutions, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Computer consultancy activities (62.02, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 28664858
AČV PLUS, Ventspils pilsētas I.Tolstošejevas individuālais uzņēmums komercfirma
Ventspils, Inženieru iela 97 - 68
Retail sale of second-hand goods in stores (47.79, version 2.0) (Source: CSB)
A & D, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Tārgales iela 19
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB)
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26544739
A+D, IK
Ventspils, Saldus iela 1 - 5
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products (47.81, version 2.0) (Source: CSB)
AD Agro, SIA
Ventspils, Lielais prospekts 42 - 4
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)