• en

Vecumnieku novads

56° 36' 22.44132", 24° 31' 19.88076"

1994, Vecumnieku sporta klubs
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Rīgas iela 34
Organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus
Nodrošināt pēctecību jauno sportistu fiziskajā sagatavotībā un meistarības attīstībā
Nodrošināt sportistu rehabilitāciju, pēc gūtajām traumām un nodrošināt to atgriešanās aktīvajā dzīvē
Iesaistīt iedzīvotājus sporta aktivitātēs, kas vērstas uz veselības veicināšanu un nostiprināšanu, sporta masveidību
Organizēt mērķtiecīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu
Celt Vecumnieku novada iedzīvotāju pašapziņu
Pārstāvēt Vecumnieku novada aktīvo iedzīvotāju intereses, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai
Radīt iespēju sevi pilnveidot, attīstīt un parādīt jebkuram novada iedzīvotājam neatkarīgi no viņa sociālā staāvokļa un dzimuma
Organizēt iedzīvotāju izglītības paaugstināšanas pasākumus, tai skaitā vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai ar informāciju un tehnoloģijām
Nodrošināt kluba biedru kapacitātes paaugstināšanu
Saglabāt sporta veidu tradīcijas Vecumnieku novadā un izveidot un uzturēt biedrības vēstures arhīvu atbilstoši mūsdienīgām prasībām
Kopā ar sadarbības iestādēm, tai skaitā ar starptautiskajām, organizēt sporta pasākumus
Aktivizēt iedzīvotāju sabiedrisko darbību, piedalīties labdarības pasākumos
Veicināt novada Domes un iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību
Uzturēt un labiekārtot pašvaldības izīrētās telpas un sporta laukumus sporta klubam, kā arī tos pielāgot mūsdienīgām prasībām, atbilstoši sporta veidam un ierīkot jaunas sporta bāzes, kā arī dažādas inovatīvas idejas
Telephone
+371 29123176
4 Mērnieki, SIA
Vecumnieku nov., Valles pag., "Lejasvaski"
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29998704
7 maņas
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Rīgas iela 31 - 4
Katras personas individuāla vispusīga attīstība, sabiedrības psihiskās, sociālās un fiziskās veselības veicināšanai. Telephone
+371 26367452
ABIĶI, Aizkraukles rajona Valles pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Valles pag., "Abiķi"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Āboliņš NS, Bauskas rajona Vecumnieku pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Salzemnieki"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29488215
Ābolis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Kalnzemnieki"
Manufacture of fruit and vegetable juice (10.32, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Telephone
+371 28254695 Kārlis Ulmanis
E-mail
gaismasabolis@gmail.com
AC-4, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Misa, "Misas Kūdra 7" - 18
Other construction installation (43.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
ADV MELODIJA, SIA
Vecumnieku nov., Skaistkalnes pag., "Strauti"
Wholesale of electrical household appliances (46.43, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29177911
AES Projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Kļavu iela 11 - 11
Other human resources provision (78.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 28213080
Agro Barbele, SIA
Vecumnieku nov., Stelpes pag., Stelpe, Dārza iela 10
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 22076390
+371 22076388
E-mail
ackermanager@gmail.com
AGROFRUKT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Skaistkalnes pag., Skaistkalne, Krasta iela 1
Support activities for crop production (01.61, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of fruit and vegetables (46.31, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26135541
Agro Vecumnieki, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Mežvīni"
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies (46.61, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
AIGIJA, Bauskas rajona A.Jurgēvicas individuālais uzņēmums
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Rīgas iela 29
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: CSB)
AKMENTIŅI, Kurmenes pagasta M.Graša zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Kurmenes pag., "Akmentiņi"
graudkopība
lopkopība
Aldis L, SIA
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Dīķa iela 2
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29473826
ALEJAS, Bauskas rajona Bārbeles pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Alejas"
lauksaimniecības produktu ražošana
ALEJAS, Zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Skaistkalnes pag., "Kalnstrauti"
lauksaimniecības produktu ražošana
Alfa-alfa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Valles pag., Valle, Liepu iela 5 - 7
Raising of dairy cattle (01.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25581132
AL konsultācijas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., Bārbele, Liepu aleja 8 - 11
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: AR2015)
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67353760
Alterma, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Skolas iela 1 - 11
Retail sale of second-hand goods in stores (47.79, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
ANDRIŅI, Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Skaistkalnes pag., "Andriņi"
lauksaimniecības produktu ražošana
ANDRIŅI, Bauskas rajona Bārbeles pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Andriņi"
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 63927214
ANDRIŅI, Valles pagasta G.Urlovskas zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Valles pag., "Andriņi"
graudkopībaaugļkopībalauksaimniecības produktu pārstrāde, realizācija
ANDUŽI, Aizkraukles rajona Kurmenes pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Kurmenes pag., "Anduži"
lopkopība
dārzeņkopība
ANĪTES, Voselāna Ādolfa zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Stelpes pag., "Anītes"
lopkopība
* sakņkopība
* graudkopība
A & NK, SIA
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Jaungediņi"
Raising of other animals (01.49, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 22165882
A & N Model Trucks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Zaļinieki"
Manufacture of other articles of paper and paperboard (17.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67808609
ARĀJI, Bauskas rajona lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Rīgas iela 24A
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 63976183
+371 63960594
Arandano, SIA
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., Gaisma, Ceriņu iela "Lejiņas"
Event catering activities (56.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29431636
ĀRES, Gusta Tālivalža Vecumnieku pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Āres"
augkopība un lopkopība
mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi
lauksaimnieciskie un ar lopkopību saistītie pakalpojumi, izņemot veterināro darbību
Telephone
+371 63968330