Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts, Bārbele, Rīgas iela 1, LV-3905

Cancelled: 30.06.2021
56° 27' 8.69430384", 24° 35' 52.33955604"

Bauskas nov., Bārbeles pag., Bārbele, Rīgas iela 1
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution