Valmieras novads, Matīšu pagasts, Matīši, Upes iela 11, LV-4210

57° 41' 49.72735968", 25° 9' 39.92158656"

Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Upes iela 11
Veicināt iedzīvotājus darboties apkārtējās vides sakārtošanai, saglabāšanai un novada teritorijas attīstībai;
veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām;
sadarboties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD);
organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbību ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos;
veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku un nelaimes gadījumu novēršanai sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sektorā;
organizēt apmācības un praktisko iemaņu pilnveidošanu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām;
informēt un apmācīt iedzīvotājus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos;
organizēt bērnu un jauniešu izglītošanu drošības jautājumos;
veicināt interešu izglītību un mūžizglītību;
organizēt un sniegt materiālu palīdzību ugunsgrēku un nelaimes gadījumu rezultātā cietušajiem cilvēkiem;
atbalsta sniegšana vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
organizēt kultūras, aktīvās atpūtas pasākumus un veicināt ugunsdzēsības sporta attīstību.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution