Tukuma novads, Tukums, Baznīcas iela

56° 58' 0.093719999999848", 23° 9' 35.89632"

Veikals
Baznīcas iela 12–1A, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores (47.72, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
'ATAUGA' Tukuma novada upuru piemiņas klubs
Excluded 01.07.2005
Baznīcas iela 2, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Savā darbībā balstās uz ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas, ANO Starptautiskā Pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām, Eiropas drošības un sadarbības apspriedes Helsinku Nobeiguma akta, Vīnes Nobeiguma dokumenta principiem un Latvijas Republikas Satversmi, lai risinātu visus ar politiskajām represijām saistītos jautājumus.
Telephone
+371 67222368
E-mail
lpra@apollo.lv
VEIKALS "Tip - Top"
Excluded 13.05.2009
Baznīcas iela 12A, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products (47.81, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29679722
'DIVI PLUS DOBELE' veikals
Excluded 24.05.2002
Baznīcas iela 14, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Terminated 13.02.2019
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution