Tukuma novads, Tukums, Baznīcas iela 2, LV-3101

56° 57' 57.84659892", 23° 9' 38.21092776"

'ATAUGA' Tukuma novada upuru piemiņas klubs
Excluded 01.07.2005
Baznīcas iela 2, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Savā darbībā balstās uz ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas, ANO Starptautiskā Pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām, Eiropas drošības un sadarbības apspriedes Helsinku Nobeiguma akta, Vīnes Nobeiguma dokumenta principiem un Latvijas Republikas Satversmi, lai risinātu visus ar politiskajām represijām saistītos jautājumus.
Telephone
+371 67222368
E-mail
lpra@apollo.lv

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution