• en

Tukuma novads, Sēmes pagasts, Sēme, "Sēmes baznīca", LV-3110

57° 3' 9.59825556", 23° 6' 45.70058628"

SĒMES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Sēmes baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā