Tukuma novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela

57° 0' 6.19416", 23° 30' 26.21772"

Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 13 - 27
Retail sale via stalls and markets of other goods (47.89, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 1 - 11
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 13 - 10
Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery (46.36, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 11 - 4
Driving school activities (85.53, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 9 - 20
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: CSB)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 11 - 24
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs (46.38, version 2.0) (Source: CSB)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 1 - 7
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 11 - 23
Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs (10.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 10
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 1 - 11
Construction of roads and motorways (42.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Development of building projects (41.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 26204257 26204257
E-mail
ibdesign8@gmail.com ibdesign8@gmail.com
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 11 - 25
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products (47.81, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 15
Sale of cars and light motor vehicles (45.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 4
Pārstāvēt savu biedru intereses zivsaimniecības organizācijās, pašvaldībās un zivju resursu pavairošanā un aizsardzībā.
Organizēt kopējo mērķu sasniegšanai un interešu aizstāvēšanai Biedrībā apvienotās fiziskās un juridiskās personas;
Pārstāvēt Biedrības biedru intereses zivsaimniecības organizācijās un zivju resursu pavairošanā un aizsardzībā;
pārstāvēt Biedrības biedru intereses zvejnieku federācijā;
veicināt zvejniecības attīstību un zivsaimniecībā nodarbināto labklājību Biedrības darbībā pagastā;
organizēt Biedrības biedrus dažādiem kopdarbības un sabiedriskiem pasākumiem;
organizēt un vecināt biedru arodizglītību, kā arī veicināt to kultūras vajadzību apmierināšanu;
bez sevišķas pilnvaras pārstāvēt Biedrības biedru intereses vietējās pašvaldībās, valsts un sabiedriskajās organizācijās;
veikt nepārtrauktu un pilnīgu Biedrības biedru uzskaiti;
organizēt Biedrības federācijas lēmumu un priekšrakstu izpildi;
veicināt Biedrības biedru patstāvību, profesionālo godīgumu, apzinīgumu un prestižu;
sadarboties ar citām zvejnieku Biedrībām un sabiedriskām organizācijām zvejniecības attīstības interesēs.
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 13 - 2
Apvienot dažāda vecuma līdzīgi domājošus Lapmežciema iedzīvotājus, ar mērķi popularizēt vieglatlētikas, futbola, petankas sporta un pludmales volejbola sporta disciplīnas Lapmežciemā, piedaloties dažādās amatieru līmeņa sacensībās čempionātos, organizējot treniņus un amatieru līmeņa sacensības, kā arī, atsevišķos gadījumos, veikt pasākumus, kas vērsti uz sporta atbalstīšanu un popularizēšanu, īpaši jauniešu un skolas vecuma bērnu vidū.
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 13 - 21
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 7
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 11 - 24
Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco (46.39, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 7
Iesaistīt seniorus kopīgam sabiedriskajam darbam.
Organizēt kopīgas atpūtas vakarus un pasākumus.
Sadarboties ar pašvaldību un sociālo dienestu.
Aizstāvēt senioru intereses pašvaldībā, republikā.
Piedalīties senioru sadzīves apstākļu uzlabošanā.
Organizēt tikšanās ar citām senioru apvienībām un biedrībām.
Piedalīties senioru saietos.
Piesaistīt jaunus biedrus.
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 11 - 31
Specialist medical practice activities (86.22, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 13 - 2
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Engures nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 15
Terminated 22.12.2020
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Engures nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 11-3
Terminated 07.05.2015
Wholesale of beverages (46.34, version 2.0) (Source: AR)
Engures nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 1-11
Terminated 22.04.2010
Specialised design activities (74.10, version 2.0) (Source: CSB)
Engures nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 15
Terminated 23.11.2017
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 2
Reorganized 06.12.2023
Water collection, treatment and supply (36.00, version 2.0) (Source: SRS)
Steam and air conditioning supply (35.30, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Engures nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 13 - 12
Terminated 22.05.2018
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: SRS)
Engures nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 15
Terminated 16.12.2016
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: CSB)
Engures nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 15
Terminated 04.02.2021
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution