Tukuma novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 4, LV-3118

57° 0' 2.6925858", 23° 30' 43.91379108"

Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, Liepu iela 4
Pārstāvēt savu biedru intereses zivsaimniecības organizācijās, pašvaldībās un zivju resursu pavairošanā un aizsardzībā.
Organizēt kopējo mērķu sasniegšanai un interešu aizstāvēšanai Biedrībā apvienotās fiziskās un juridiskās personas;
Pārstāvēt Biedrības biedru intereses zivsaimniecības organizācijās un zivju resursu pavairošanā un aizsardzībā;
pārstāvēt Biedrības biedru intereses zvejnieku federācijā;
veicināt zvejniecības attīstību un zivsaimniecībā nodarbināto labklājību Biedrības darbībā pagastā;
organizēt Biedrības biedrus dažādiem kopdarbības un sabiedriskiem pasākumiem;
organizēt un vecināt biedru arodizglītību, kā arī veicināt to kultūras vajadzību apmierināšanu;
bez sevišķas pilnvaras pārstāvēt Biedrības biedru intereses vietējās pašvaldībās, valsts un sabiedriskajās organizācijās;
veikt nepārtrauktu un pilnīgu Biedrības biedru uzskaiti;
organizēt Biedrības federācijas lēmumu un priekšrakstu izpildi;
veicināt Biedrības biedru patstāvību, profesionālo godīgumu, apzinīgumu un prestižu;
sadarboties ar citām zvejnieku Biedrībām un sabiedriskām organizācijām zvejniecības attīstības interesēs.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution