Tukuma novads, Lapmežciema pagasts, Bigauņciems

56° 59' 14.9352", 23° 31' 53.7456"

Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Torņi"
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Adiņi"
Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Telephone
+371 67708696
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Stūri"
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, Dārza iela 3
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Purmaļi"
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 63163270
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, Slocenes iela 30
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, Stirnu iela 14
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, Putnu iela 8
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Liepas"
1. aktualizēt un pētīt cilvēktiesību, demokrātijas, ilgtspējības un klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes novēršanas un citu Eiropas vērtību apzināšanu Latvijā;
2. apzināt problēmas, organizēt pasākumus, konferences, diskusiju ciklus un citas norises vietējo kopienu iespējošanai;
3. attīstīt Latvijas sabiedrības un latviešu diasporas kopīgo un individuālo pilsonisko atbildību un atdevi demokrātijas stiprināšanā, izpratni par mediju (arī sociālo mediju) nozīmi, attīstot kritisko domāšanu, par sociālās uzņēmējdarbības, brīvprātīgā darba, labdarības nozīmi;
4. apzināt, pētīt un veicināt cilvēka drošumspēju;
5. organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus, nometnes, mazinot datora un cita veida atkarības un mazkustīgu dzīvesveidu;
6. veicināt ilgtspējību, zaļo dzīvesveidu un izglītot par klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes mazināšanu;
7. veikt produktu, pakalpojumu, ideju un metožu izstrādi un pilnveidošanu, saimniecisko darbību biedrības mērķu īstenošanas jomās;
8. nodrošināt Latvijas un ārvalstu pieredzes apmaiņu;
9. izstrādāt un vadīt projektus, izmantojot esošos un piesaistot nepieciešamos resursus;
10. sekmēt un celt nevalstisko organizāciju kapacitātes līmeni, sniegt metodisko atbalstu NVO sektoram organizatoriskajos, juridiskajos, grāmatvedības jautājumos un projektu īstenošanā.
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Adiņi"
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Zīlītes"
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, Kraujas iela 3
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, Slocenes iela 12
Plumbing, heat and air-conditioning installation (43.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, Meža iela 7
tirdzniecība ar pārtikas, rūpniecības precem
tirdzniecība ar automašīnam
ārējā ekonomiskā darbība
lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde
celtniecība
starpniecība
kokapstrāde
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, Slocenes iela 37
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Beverage serving activities (56.30, version 2.0) (Source: CSB)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Zīlītes"
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Cimdiņi"
Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs (10.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, Dārza iela 15
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, Purva iela 4
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25645544
E-mail
veikals@kodoka.lv
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, Purva iela 4
Rīkot publiskus pasākumus konservatīvisma kā politiskas filozofijas atpazīstamības
vairošanai Latvijā, izglītojot par to politiķus, žurnālistus un citus pilsoniskās sabiedrības locekļus.
Sarīkot pirmo Latvijas konservatīvās domas konferenci 2023. gada rudenī, kā arī tās
ikgadējus turpinājumus un mazāka mēroga atbalsta pasākumus nākotnē.
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Avoti"
Marine fishing (03.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Ezerkalni"
Other building completion and finishing (43.39, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Strazdiņi"
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Māmas"
Marine fishing (03.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, Grāvju iela 1
Manufacture of prepared pet foods (10.92, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Silavas"
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, Dārza iela 16
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Lagūnas"
Veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz sporta izaugsmes un veselīga dzīvesveida veicināšanu Rīgas 3. Bērnu un Jauniešu Sporta Skolas (turpmāk tekstā - R3BJSS) audzēkņiem;
Izvērtēt un sniegt atbalstu R3BJSS audzēkņu dalībai nacionālos un starptautiskos pasākumos (sporta turnīros, semināros, konkursos u.tml.);
Sadarbībā ar R3BJSS vadību un pedagogiem rīkoties R3BJSS un tās audzēkņu interesēs;
Popularizēt R3BJSS un tās audzēkņus - valsts un pašvaldības institūcijās, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;
Piesaistīt finansiālos līdzekļus R3BJSS audzēkņu dalībai Eiropas jaunatnes basketbola līgā (saīsināti - EYBL angļu valodā - European Youth Basketball League);
Piedalīties R3BJSS iniciēto sporta projektu īstenošanā;
Organizēt vai atbalstīt R3BJSS pedagogu, audzēkņu un vecāku kopīgus kultūras, sporta un atpūtas pasākumus.
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Strazdiņi"
Production of meat and poultry meat products (10.13, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Tukuma nov., Lapmežciema pag., Bigauņciems, "Veldres"

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution