Apes novads, Ape, Tirgus iela 5, LV-4337

57° 32' 28.05419724", 26° 41' 41.16163092"

Apes igauņu izglītības biedrība
Alūksnes rajons, Ape, Tirgus iela 5
Terminated 06.07.2007
Izkopt un attīstīt igauņu nacionālo kultūru, valodu un tradīcijas, dot
izglītību dzimtajā valodā, kā arī integrēties Latvijas kultūras dzīvē;
igauņu kultūras un vēstures atspoguļošana periodikā;
igauņu valodas un svešvalodu apmācība un papildināšana;
koncertu, teātra izrāžu un ekskursiju organizēšana;
u.c. statūtos paredzētā darbība.