Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Jaunzemes, "Efatas", LV-3201

57° 13' 53.87609064", 22° 34' 49.14883236"

Talsu nov., Ģibuļu pag., Jaunzemes, "Efatas"
Gādāt, lai katram cilvēkam Latvijā būtu iespējams līdzdarboties kristiešu mājas sadraudzības grupā;
vest cilvēkus dzīvās attiecībās ar Jēzu Kristu;
dalīties Dieva mīlestībā;
aizsniegt cilvēkus, kas vēl nepieder citām kristīgajām draudzēm;
padarīt par mācekļiem tos, kuri ir dedzīgi priekš Dieva un Viņa nolūkiem, izsūtot viņus, lai viņi aizskar cilvēku dzīves, lai viņus ievestu Dieva Valstībā;
apmācīt sludinātājus, misionārus un darbiniekus evaņģelizācijas darbos starp iedzīvotājiem, cietumos, slimnīcās un citur, saskaņā ar likumu;
veidot kristiešu mājas sadraudzības grupas, ko vada mācītāja izvirzīti un draudzes padomes iesvētīti diakoni un vecaji;
palīdzēt trūkumcietējiem un veikt cita veida žēlsirdības darbu;
publicēt, piegādāt un izplatīt garīgo literatūru;
organizēt un finansēt nometnes, festivālus, maršus, izrādes un dažādus sarīkojumus, iesaistot tajos vietējos un ārzemju mūziķus un misionārus;
sagatavot vadītājus, sludinātājus un misionārus, izveidojot šim nolūkam paredzētas Bībeles skolas, seminārus, mācību centrus, kā arī nosūtot studentus uz ārzemēm mācību nolūkā;
likumā noteiktajā kārtībā organizēt foto, audio, video, kā arī radio un televīzijas programmas, kas ir saskaņā ar likumu;
izveidot svētdienas skolu;
veidot bibliotēkas un kristīgus informācijas centrus.
Telephone
+371 63232395
Talsu nov., Ģibuļu pag., Jaunzemes, "Efatas"
veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanu, sniedot psiholoģisku un sociālu atbalstu dažādām Talsu novada un Latvijas sabiedrības grupām, tai skaitā piedāvājot mūžizglītības un aktīva dzīvesveida veicinošas aktivitātes, piesaistot starptautisko humāno palīdzību, piedaloties labdarībā un balstoties uz kristīgās ētikas principiem
Talsu nov., Ģibuļu pag., Jaunzemes, "Efatas"
Terminated 13.04.2018
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution