Smiltenes novads, Drustu pagasts, "Stūrariešas", LV-4132

57° 15' 55.04242176", 25° 55' 45.00158304"

Smiltenes nov., Drustu pag., "Stūrariešas"
Sabiedriskā labuma darbība - sporta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana;
Fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšana un veicināšana;
Iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana - fizisko un garīgo darbspēju atjaunošanai un paaugstināšanai;
Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšana un pilnveidošana Raunas novada teritorijā - sportiskas, izglītojošas atpūtas nometnes, sporta, tūrisma, atpūtas pasākumi un sacensības;
Sporta un atpūtas kompleksa izveidošana, vietējās lauku teritorijas attīstība un vides sakārtošana;
Dažādu projektu izstrādāšana un ieviešana (saņemt atbalstu un finansējumu ES un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai), ziedojumu piesaistīšana;
Tūrisma infrastruktūras uzlabošana un attīstība, vides aizsardzības un vēsturisko objektu apzināšana, sakopšana un labiekārtošana;
Papilddarbības veidā veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus;
Veikt jebkuru likumdošanā atļautu darbību Biedrības mērķu un uzdevumu izpildei.
Biedrības mērķu sasniegšanai pamatā ir brīvprātīgs darbs. Ar valdes lēmumu var tikt noteikta atlīdzība vai atalgojums, atbilstoši biedrības finansiālajām stāvoklim.
Smiltenes nov., Drustu pag., "Stūrariešas"
Terminated 12.03.2021
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution