Aknīstes novads, Aknīste, Skolas iela 19, LV-5208

56° 9' 46.8229518", 25° 44' 10.10050584"

ASS, /Atvērtā skola sabiedrībai/
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 19A
1.Veidot Aknīstes vidusskolu kā reģionālās nozīmes izglītības, mūžizglītības un vietējās kopienas aktivitāšu centru.
2.Optimizēt Aknīstes vidusskolas izglītības sniegšanas potenciālu.
3.Radīt un veicināt inovatīvas pieejas izglītības un kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
4.Pilnvērtīgi izmantot un labiekārtot Aknīstes vidusskolai piederošo teritoriju un apbūvi.
Telephone
+371 22016140