Dagdas novads, Asūnes pagasts, Asūne, Skolas iela 12, LV-5676

56° 1' 25.60218924", 27° 37' 22.72551024"

Ašo kompānija, Jauniešu biedrība
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Skolas iela 12
Radīt labvēlīgus apstākļus dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu personības attīstībai, atbalstot to iniciatīvas un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Telephone
+371 29246185