• en
Latvia

Saldus novads

56° 39' 59.43168", 22° 29' 36.77748"

APVIENOTĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDE
Saldus nov., Rubas pag., Ruba, Pagastmāja
Telephone
+37163825626
E-mail
jaunauce.ruba@saldus.lv
APVIENOTĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTU PĀRVALDE
Saldus nov., Jaunlutriņu pag., Jaunlutriņi, Upes iela 4
Telephone
+37163846658
E-mail
jaunlutrini.skede@saldus.lv
Cieceres pamatskola
Saldus nov., Saldus, Kalnsētas iela 13
Telephone
+37129550145
E-mail
cieceres.internatpamatskola@saldus.lv
Druvas vidusskola
Saldus nov., Saldus pag., Druva, Skolas iela 2
Telephone
+37163839440
E-mail
druvas.vidusskola@saldus.lv
Ezeres pagasta pārvalde
Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Centra iela 4
Telephone
+37163842152
E-mail
ezere@saldus.lv
Ezeres pamatskola
Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Centra iela 5
Telephone
+37163842284
E-mail
ezeres.pamatskola@saldus.lv
Jaunlutriņu pamatskola
Saldus nov., Jaunlutriņu pag., Jaunlutriņi, Muižas iela 1
Telephone
+37163846658
E-mail
jaunlutrinu.pamatskola@saldus.lv
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs
Saldus nov., Saldus, Striķu iela 22
Telephone
+37126193485
E-mail
muzejs@saldus.lv
Kalnsētas pamatskola
Saldus nov., Saldus, Kalnsētas iela 2 - 1
Telephone
+37126820484
E-mail
kalnsetas.internatpamtskola@saldus.lv
KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDE
Saldus nov., Kursīšu pag., Kursīši, Kalna iela 2
Telephone
+37163846745
E-mail
kursisi@saldus.lv
Kursīšu pamatskola
Saldus nov., Kursīšu pag., Kursīši, Kursīšu skola
Telephone
+37163846687
E-mail
kursisu.pamatskola@saldus.lv
Kurzemes plānošanas reģions
Saldus nov., Saldus, Avotu iela 12
Telephone
+37167331492
E-mail
pasts@kurzemesregions.lv
LUTRIŅU PAGASTA PĀRVALDE
Saldus nov., Lutriņu pag., Lutriņi, Pagasta māja
Telephone
+37163831232
E-mail
lutrini@saldus.lv
Nīgrandes mūzikas skola
Saldus nov., Nīgrandes pag., Kalni, Kalnu iela 6
Nīgrandes mūzikas skola
Saldus nov., Nīgrandes pag., Kalni, Kalnu iela 6
Telephone
+37163842520
E-mail
nigrandes.muzikasskola@saldus.lv
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola
Saldus nov., Nīgrandes pag.
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola
Saldus nov., Nīgrandes pag., Kalni, Kalnu iela 4
Telephone
+37163842503
E-mail
kalnu.vidusskola@saldus.lv
NĪGRANDES PAGASTA PĀRVALDE
Saldus nov., Nīgrandes pag., Nīgrande, Ventas iela 2
E-mail
nigrande@saldus.lv
NOVADNIEKU PAGASTA PĀRVALDE
Saldus nov., Novadnieku pag., Mežvidi, Mežvidi
Telephone
+37163881724
E-mail
novadnieki@saldus.lv
Pampāļu pagasta pārvalde
Saldus nov., Pampāļu pag., Pampāļi, Rūpniecības iela 1A
Telephone
+37163865567
E-mail
pampali@saldus.lv
Saldus Bērnu un jaunatnes centrs
Saldus nov., Saldus, Lielā iela 3B
Telephone
+37163822115
E-mail
saldus.bjc@saldus.lv
Saldus mākslas skola
Saldus nov., Saldus, Avotu iela 12A
Telephone
+37129683081
E-mail
makslasskola@saldus.lv
Saldus mūzikas skola
Saldus nov., Saldus, Avotu iela 12A
Telephone
+37163822329
E-mail
muzikasskola@saldus.lv
Saldus novada bāriņtiesa
Saldus nov., Saldus, Slimnīcas iela 3A
Telephone
+37162801444
E-mail
barintiesa@saldus.lv
Saldus novada būvvalde
Saldus nov., Saldus, Striķu iela 3
Telephone
+37163807264
E-mail
buvvalde@saldus.lv
Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa
Saldus nov., Saldus, Avotu iela 12
Telephone
+37163807951
E-mail
dzimtsaraksti@saldus.lv
Saldus novada pašvaldība
Saldus nov., Saldus, Striķu iela 3
Telephone
+37163807280
E-mail
dome@saldus.lv
Saldus novada pašvaldības aģentūra "Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs"
Saldus nov., Saldus, Striķu iela 3
Telephone
+37163807443
E-mail
tic@saldus.lv
Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"
Saldus nov., Saldus, Slimnīcas iela 3A
Telephone
+37163881666
E-mail
socialais.dienests@saldus.lv
Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola
Saldus nov., Saldus pag., Druva, Skolas iela 2
Telephone
+37163839440
E-mail
druvas.vidusskola@saldus.lv