Salaspils novads, Salaspils, Meldru iela 1, LV-2169

56° 52' 2.50518324", 24° 20' 44.21816988"

Salaspils nov., Salaspils, Meldru iela 1
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Salaspils nov., Salaspils, Meldru iela 1
Terminated 30.09.2023
sekmēt Latvijas normatīvo aktu sakārtošanu atbilstoši starptautiskajām normām uzņēmējdarbības brīvības un veicināšanas jomā, izglītot Latvijas uzņēmējus par iespējām aizsargāt savas tiesības un intereses;piedalīties uzņēmējdarbību veicinošu normatīvo aktu izstrādē, veicināt taisnīgu nodokļu nomaksu; veicināt taisnīgu valsts attieksmi pret nodokļu maksātājiem
Salaspils nov., Salaspils, Meldru iela 1
Terminated 02.10.2023
Materiāli un morāli palīdzēt sabiedrības sociāli neaizsargātajiem cilvēkiem, sniegt konsultācijas, sekmēt sociāli neaizsargāto cilvēku integrāciju sabiedrībā, piedalīties starptautiskos semināros, pieredzes apmaiņas braucienos, piedalīties konferencēs, kā arī veikt citus uzdevumus cilvēku dzīves līmeņa uzlabošanai.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution