Salacgrīvas novads

57° 45' 29.11788", 24° 21' 15.54516"

Ainažu pilsētas pārvalde
Salacgrīvas nov., Ainaži, Parka iela 16
Telephone
+37164071310
E-mail
ainazi@salacgriva.lv
Korģenes Feldšeru – vecmāšu punkts
Salacgrīvas nov., Salacgrīvas pag., Korģene, Zītaru iela 3
Telephone
+37164030811
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola
Salacgrīvas nov., Ainaži, Parka iela 12
Telephone
+37164043379
E-mail
ainazu.skola@salacgriva.lv
Liepupes pagasta pārvalde
Salacgrīvas nov., Liepupes pag., Mežgravas
Telephone
+37164020142
E-mail
liepupe@salacgriva.lv
Liepupes pamatskola
Salacgrīvas nov., Liepupes pag., Liepupe, Veiksmes
Telephone
+37164020376
E-mail
liepupespsk@salacgriva.lv
Pašvaldības iestāde Veco ļaužu mītne Sprīdīši
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Smilšu iela 9
Telephone
+37164071622
E-mail
spridisi@salacgriva.lv
Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis"
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 29
Telephone
+37164041839
E-mail
salacgrivavilnitis@salacgriva.lv
Salacgrīvas mākslas skola
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 29
Telephone
+37164041346
E-mail
makslasskola@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada bāriņtiesa
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Smilšu iela 9
Telephone
+37164071990
Salacgrīvas novada bibliotēka
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Sila iela 2
Telephone
+37164071989
E-mail
salacgrivasbiblioteka@salacgriva.lv
SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Smilšu iela 9
Telephone
+37164071973
E-mail
dome@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada domes sociālais dienests
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Smilšu iela 9
Telephone
+37164071980
Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs "Bāka"
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Sila iela 2
Telephone
+37164071991
Salacgrīvas novada kultūras centrs
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Ostas iela 3
Telephone
+37164041458
E-mail
kulturascentrs@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada muzejs
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Sila iela 2
Telephone
+37164071981
E-mail
muzejs@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada mūzikas skola
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 29
Telephone
+37164041867
E-mail
muzikasskola@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Rīgas iela 10A
Telephone
+37164041254
E-mail
info@visitsalacgriva.lv
Salacgrīvas novada vēlēšanu komisija
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Smilšu iela 9
Telephone
+37126184289
E-mail
salacgrivas.nvk@gmail.com
Salacgrīvas ostas pārvalde
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 3
Telephone
+37164071111
E-mail
port@salacgrivaport.lv
Salacgrīvas vidusskola
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 31
Telephone
+37164023060
E-mail
skola@salacgrivasvsk.lv
Sporta un atpūtas komplekss "Zvejnieku parks"
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Sporta iela 4
Telephone
+37164041553
Ainažu kultūras nams
Salacgrīvas nov., Ainaži, Valdemāra iela 50
Reorganized 01.03.2019
Telephone
+37164043219
Ainažu pirmsskolas izglītības iestāde "Randa"
Salacgrīvas nov., Ainaži, Valdemāra iela 56
Terminated 31.08.2018
Telephone
+37164043534
E-mail
parsla.perdijaka@salacgriva.lv
Ainažu ugunsdzēsības muzejs
Salacgrīvas nov., Ainaži, Valdemāra iela 69
Reorganized 01.03.2019
Telephone
+37164043280
E-mail
bub.muzejs@salacgriva.lv
Lauvu tautas nams
Salacgrīvas nov., Salacgrīvas pag., Dižlauvas
Reorganized 01.03.2019
Telephone
+37164030884
Liepupes pagasta tautas nams
Salacgrīvas nov., Liepupes pag., Mežgravas
Reorganized 01.03.2019
Telephone
+37164023932
E-mail
armands.leimanis@salacgriva.lv
Salacgrīvas kultūras nams
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Ostas iela 3
Reorganized 01.03.2019
Telephone
+37164041458
Salacgrīvas muzejs
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Sila iela 2
Reorganized 01.03.2019
Telephone
+37164071981