Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Pērnavas iela 49A, LV-4033

Cancelled: 30.06.2021
57° 47' 17.1312396", 24° 21' 0.67417092000005"

Limbažu nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 49A
Hotels and similar accommodation (55.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Limbažu nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 49A
1. Veicināt Latvijas Republikas iedzīvotāju pievēršanos burāšanai.
2. Apvienot burātājus, jahtu īpašniekus un citus interesentus, organizējot tiem sporta un sabiedriskos pasākumus, kā arī nodrošināt tiem jahtu ekspluatācijas tehnisko uzraudzību un jahtu remontus.
3. Organizēt burāšanas sacensības, kā arī ar burāšanu saistītus kultūras un atpūtas pasākumus:
3.1. apvienot Burātājus, organizējot tiem mācību un treniņu nodarbības burāšanas sportā;
3.2. iesaistīt burāšanas sportā jaunatni, sevišķu uzmanību veltot Burātāju ģimenēm;
3.3. attīstīt invalīdu burāšanas sportu, radot iespēju bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem iesaistīties burāšanas sportā organizējot apmācības, nometnes un sacensības vietējā un starptautiskā mērogā;
3.4. gatavot kvalificētus jahtu vadītājus un sacensību tiesnešus;
3.5. uzraudzīt jahtu flotes ekspluatāciju un jahtu tehnisko stāvokli;
3.6. uzturēt sakarus un organizēt kopīgas aktivitātes ar citiem jahtklubiem Latvijā un ārzemēs;
3.7. apsaimniekot, uzturēt un attīstīt Biedrības īpašumā esošos kustamos un nekustamos īpašumus;
3.8. pārstāvēt Biedrību un citas Burātāju apvienības starptautiskajās organizācijās;
3.9. veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar augstāk aprakstīto mērķu realizāciju.
Limbažu nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 49A
Starptautiska neatkarīga darbība fiziskās kultūras, sporta un jaunrades cienītāju apvienošanai.
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 49A
Terminated 26.02.2021
Hotels and similar accommodation (55.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution