Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Rumbula, Šķeltu iela 2A, LV-2121

56° 52' 48.78681168", 24° 15' 19.55430504"

Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Šķeltu iela 2A
1.Sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana;
2.Sniegt veselības veicināšanas un sociālās aprūpes pakalpojumus veciem, vientuļiem, slimiem cilvēkiem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, ģimenēm ar bērniem, veicinot viņu sociālo integrāciju;
3.Būt valsts un pašvaldības vidutājam un atbalsta punktam, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem sociālajā, deinstitucionalizācijas un veselības jomā;
4.Sekmēt sociālo integrāciju, attīstot un sniedzot palīdzību iedzīvotājiem sociālajā un veselības jomā;
5.Īstenot arī citus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā u.c. normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Šķeltu iela 2A
Residential care activities for the elderly and disabled (87.30, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Telephone
+371 27277780
E-mail
una.latinina@gmail.com
Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Šķeltu iela 2A
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of pharmaceutical goods (46.46, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution