Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12 - 3, LV-1050

56° 57' 4.0234917600001", 24° 6' 36.83682468"

Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12 - 3
Apvienības pamatmērķis ir globāli konkurētspējīga Latvijas valsts, kuras izaugsme ir pamats iedzīvotāju labklājības celšanai. Tās darbības mērķi ir: stabila Latvijas tautsaimniecības izaugsme; starptautiski konkurētspējīga izglītība; godīga konkurence un uzņēmējdarbību veicinoša vide; vienota, iekļaujoša un toleranta sabiedrība, kuras pamats ir ģimene; demogrāfiskās situācijas uzlabošana; tiesiskuma, neatkarīgas un taisnīgas tiesu varas nostiprināšana; valsts pārvaldes profesionālisma sekmēšana līdz pat pašvaldībām; līdzvērtīgas ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības iespējas visiem Latvijas cilvēkiem un novadiem; latviešu tautas lingvistisko pamat tiesību nodrošināšana uz latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas un vienīgās oficiālās valodas lietošanu; tautas garīgo vērtību, latviešu valodas, kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšana un attīstība; kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe, solidāra un ilgtspējīga sociālā atbalsta, aprūpes un pensiju sistēma; droša vide, tālredzīga un saimnieciska lauku un lauksaimniecības politika; stipra pilsoniskā sabiedrība, aktīva pilsoņu līdzdalība valsts pārvaldīšanā un politiskajos procesos; Latvijas kā nacionālas un laikmetīgas Eiropas valsts veidošana.
E-mail
birojs@vienotiba.lv
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12 - 3
Partijas pamatmērķis ir nacionālas Latvijas valsts ilgtspējīga attīstība, tās mērķi ir:
stabila Latvijas tautsaimniecības izaugsme;
demogrāfiskās situācijas uzlabošana, rūpējoties par straujāku tautas ataudzi;
izglītota, brīva, toleranta un vispusīga cilvēka personības attīstība;
tiesiskuma, neatkarīgas un taisnīgas tiesu varas nostiprināšana, korupcijas izskaušana;
valsts pārvaldes profesionālisma sekmēšana līdz pat pašvaldībām;
līdzvērtīgas ekonomiskās, sociālās, kultūras un sporta attīstības iespējas visiem Latvijas cilvēkiem un novadiem;
latviešu tautas lingvistisko pamattiesību nodrošināšana uz latviešu valodas kā vienīgās valsts valodu un vienīgās oficiālās valodas lietošanu; tautas garīgo vērtību, latviešu valodas, kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšana un attīstība;
kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe, solidāra un ilgtspējīga sociālā atbalsta, aprūpes un pensiju sistēma;
droša vide, tālredzīga un saimnieciska lauku un lauksaimniecības politika;
stipra pilsoniskā sabiedrība, aktīva pilsoņu līdzdalība valsts pārvaldīšanā un politiskajos procesos;
Latvijas kā nacionālas un laikmetīgas Eiropas valsts veidošana.
Telephone
+371 67205472
+371 63451010
E-mail
sekretare@vienotiba.lv
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12-3
Reorganized 11.11.2011
Nodrošināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, veidojot demokrātisku, godīgu un kompetentu valsts pārvaldi.
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12-3
Terminated 25.08.2015
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: CSB)
Advertising (73.1, version 2.0) (Source: ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution