• en

Rīga, Zaļā iela 1, LV-1010

56° 57' 32.25554496", 24° 6' 51.42519252"

Antonijas 17A, Biedrība
Rīga, Zaļā iela 1
1.Pārvaldīt un apsaimniekot šādu īpašumu ("Īpašums"): kopīpašumā esošo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ("Ēka"), kas atrodas Rīgā, Antonijas ielā 17A, un zem Ēkas esošo zemes gabalu, kas ir nepieciešams Ēkas uzturēšanai, kā arī Ēkā esošo slēgto autostāvvietu;
2.Nodrošināt Īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt Īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, t.sk., līgumu, plānu, budžetu, tāmju un darbu izpildi;
3.Aizsargāt un aizstāvēt Ēkā esošo dzīvokļu īpašnieku un biedrības biedru tiesības un intereses (arī patērētāju tiesību jomā);
4.Veikt citas darbības, kas nepieciešamas Īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai, kā arī pakalpojumu (tai skaitā komunālo) nodrošināšanai Īpašumā un Ēkā esošajos dzīvokļos.
Telephone
+371 25669254
Arvato Systems Latvia, SIA
Rīga, Zaļā iela 1
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26436419
CILMES ŠŪNU TEHNOLOĢIJU UN SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA
Rīga, Zaļā iela 1
1.Sekmēt cilmes šūnu tehnoloģiju attīstību un terapijas izmantošanu ārstniecībā un veselības aprūpē;
2.Veicināt cilmes šūnu speciālistu izaugsmi, specializāciju un kompetences pielietojumu Latvijas medicīnā;
3.Apkopot un sekmēt informācijas un pieredzes apmaiņu par cilmes šūnu tehnoloģiju un terapijas iespējām;
4.Izglītot un informēt Latvijas sabiedrību par cilmes šūnu tehnoloģijām un terapijas iespējām;
5.Sekmēt Latvijas uzņēmumu, kuru darbības joma ir saistīta ar cilmes šūnām, attīstību un interešu aizstāvību;
6.Pārstāvēt Latvijas pacientu, kuriem cilmes šūnu terapija sniegtu iespēju veselības atjaunošanai, intereses;
7.Veicināt tādu Latvijas veselības politikas izstrādi, kurā ir apzinātas un ietvertas cilmes šūnu tehnoloģiju un terapijas iespējas;
8.Paust kompetentu viedokli un ekspertu atzinumu par veselības nozares jautājumiem, kas skar cilmes šūnu izmantošanu;
9.Veicināt ārstniecības personu interesi un informētību par cilmes šūnu tehnoloģiju un terapijas iespējām;
10.Apzināt un meklēt starptautiskās sadarbības iespējas saistībā ar cilmes šūnu tehnoloģiju un terapijas attīstību;
11.Sekmēt pētniecības virzienu attīstību saistībā ar cilmes šūnu tehnoloģiju zinātnisku izpēti.
Telephone
+371 67805100
DZĪVOJAMAIS NAMS FUTURIS
Rīga, Zaļā iela 1
Pārvaldīt un apsaimniekot šādu īpašumu ("Īpašums"): kopīpašumā esošo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ("Ēka"), kas atrodas Rīgā, Antonijas ielā 16A, un zem Ēkas esošo zemes gabalu, kas ir nepieciešams Ēkas uzturēšanai;
Nodrošināt Īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt Īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, t.sk., līgumu, plānu, budžetu, tāmju un darbu izpildi;
Aizsargāt un aizstāvēt Ēkā esošo dzīvokļu īpašnieku un biedrības biedru tiesības un intereses (arī patērētāju tiesību jomā);
Veikt citas darbības, kas nepieciešamas Īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai, kā arī pakalpojumu (tais skaitā komunālo) nodrošināšanai Īpašumā un Ēkā esošajos dzīvokļos.
Telephone
+371 25669254
iVF Riga, SIA
Rīga, Zaļā iela 1
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 67111117 Klīnikas reģistratūra
+371 26591605 Pacientu koordinators
E-mail
ivfriga@ivfriga.eu
KASKO Latvia, SIA
Rīga, Zaļā iela 1
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26378872
Magdelēnas kvartāls, Nodibinājums
Rīga, Zaļā iela 1
Panākt to, lai Kvartāls būtu atvērta un harmoniska vieta, kur dzīvot, strādāt un atpūsties. Telephone
+371 22058080
MICROSOFT LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Zaļā iela 1
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: CSB, SRS)
Telephone
+371 67046000
SOFT-FX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Zaļā iela 1
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26225226
UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā
Rīga, Zaļā iela 1
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: CSB, SRS)
Telephone
+371 67323666
E-mail
tevalatvia@teva.lv
Vastint Latvia, SIA
Rīga, Zaļā iela 1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: CSB, SRS)
Telephone
+371 67350055
E-mail
info.latvia@vastint.eu
Vivacell, SIA
Rīga, Zaļā iela 1
Manufacture of pharmaceutical preparations (21.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29482930
ZALA LANDSCAPE ARCHITECTURE, SIA
Rīga, Zaļā iela 1
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 27404022
Dzirnavu 33, SIA
Rīga, Zaļā iela 1
Reorganised 02.01.2017
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: CSB, AR)
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: AR)
Telephone
+371 67350055
ITMA, Valsts uzņēmums
Rīga, Zaļā iela 1
Terminated 17.04.1998
tehnoloģiskā aprīkojuma un instrumentu izgatavošanas un izturības palielināšanas progrsīvo metožu izstrādāšana un ieviešana
apstrādes un montāžas spaciālās tehnoloģiskās iekārtas izstrādāšana, izgatavošana, pārdošana
programmas produktu izstrāde, projektēšanas un ražošanas automatizēto sistēmu izstrāde un ieviešana
moderno tehnoloģiju apūgšanas centra izveide palīdzības sniegšanai sīkiem un vidējiem uzņēmumiem, konsultācijas un apmācība
citas aparātu būves produkcijas un patēriņa preču izgatavošana un pārdošana
sadzīves pakalpojumi
tirdzniecība, starpniecība, komercdarbība
ārējā ekonomiskā darbība
viesnīcui pakalpojumi, tūrisms, sporta un kultūras masu pasākumu organizēšana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telephone
+371 67333220
MEPHA BALTIC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Zaļā iela 1
Terminated 27.12.2013
Wholesale of pharmaceutical goods (51.46, version 1.0) (Source: CSB)
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: CSB, AR)
Market research and public opinion polling (73.20, version 2.0) (Source: AR)
Telephone
+371 67323666
UAB Actavis Baltics Latvijas filiāle
Rīga, Zaļā iela 1
Terminated 20.04.2017
Media representation (73.12, version 2.0) (Source: CSB, SRS)