Rīga, Vilhelma Purvīša iela 21A, LV-1050

Address was located in Turgeņeva iela 21A, Rīga, LV-1050
56° 56' 40.6752", 24° 7' 24.8556"

Rīga, Vilhelma Purvīša iela 21A
Sabiedrības integrācija, paaugstinot tās locekļu intelekta līmeni
ar kultūras, zinātnes, literatūras un makslas palīdzību.
Rīga, Vilhelma Purvīša iela 21A
Ievērojot sacīkstes principus, veikt pētījumus un ekspertīzes dažāda veida zinātnes, tehnikas, mākslas un amatniecības nozarēs;
paplašināt tiesu praksē oponentu sacīkstes procesu, veicot alternatīvas ekspertīzes kā efektīvu objektīvās patiesības noskaidrošanas līdzekli.
Rīga, Vilhelma Purvīša iela 21A
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Turgeņeva iela 21A
Ievērojot sacīkstes principus veikt pētījumus un ekspertīzes dažāda veida zinātnes, tehnikas, mākslas un amatniecības nozarēs.
Paplašināt tiesu praksē oponentu sacīkstes procesu, veicot alternatīvas ekspertīzes kā efektīvu objektīvās patiesības noskaidrošanas līdzekli.
Rīga, Turgeņeva iela 21a
Terminated 20.10.2011
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Turgeņeva iela 21a
Terminated 18.01.2008
Management of real estate on a fee or contract basis (70.32, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Other business activities n.e.c. (74.87, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Secretarial and translation activities (74.85, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Renting of construction or demolition equipment with operator (45.50, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Rīga, Turgeņeva iela 21a
Terminated 15.06.2010
Rīga, Turgeņeva iela 21a
Terminated 09.09.2010
Retail sale of textiles in specialised stores (47.51, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Turgeņeva iela 21a
Terminated 30.10.2001
kontu atvēršana un uzskaite
norēķinu operācijas
kreditēšanas operācijas
kapitālās celtniecības finansēšana
līzings
faktorings
starpniecības pakalpojumi
starpbanku norēķinu operācijas
kases operācijas
valūtas operācijas
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Turgeņeva iela 21A
Terminated 15.01.2020
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS)
Technical testing and analysis (71.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Turgeņeva iela 21a
Terminated 02.04.2007
Retail sale via stalls and markets (52.62, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Turgeņeva iela 21a-21
Terminated 27.09.2007
Agents involved in the sale of a variety of goods (51.19, version 1.1) (Source: CSB, ZO.LV)
Other wholesale (51.90, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Wholesale of food, beverages and tobacco (51.3, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Wholesale of household goods (51.4, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Rīga, Turgeņeva iela 21A
Terminated 14.01.2019
Rīga, Turgeņeva iela 21A
Terminated 19.04.2013
Rīga, Turgeņeva iela 21A
Terminated 08.03.2022
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Turgeņeva iela 21a-14
Reorganized 09.04.2010
Apvienot uzņēmumos nodarbinātos darbiniekus kopīgai rīcībai, lai īstenotu katra un visu biedru pamatotas vajadzības un prasības. Darīt zināmu, paust, pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru darba, ekonomiskās, aroda un citas sociālās likumīgās tiesības un intereses
Rīga, Turgeņeva iela 21a
Terminated 29.04.2009
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Turgeņeva iela 21a
Terminated 24.10.2007
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution