Rīga, Vecā Jūrmalas gatve 1B - 33, LV-1083

56° 57' 3.1634884799996", 24° 3' 0.16657740000002"

Rīga, Vecā Jūrmalas gatve 1B - 33
Sabiedrības grupā, uz kuru vērsta Biedrības labdarība, ietilpst Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji:
otrā pasaules kara dalībnieki, kuri cīnījās Antihitleriskās koalīcijas valstu armijās, partizānu vienības u.c. formācijas;
Ļeņingradas aizstāvji un blokādi pārcietušie iedzīvotāji;
vācu koncentrācijas nometņu ieslodzītie;
darba veterāni, kuri kara gados varonīgi strādāja tautsaimniecībā.
Biedrības galvenie mērķi attiecībā uz minēto mērķa grupu:
rūpes par viņu sociālo un tiesisko aizsardzību atbilstoši starptautiskajiem un tiesiskajiem dokumentiem un Latvijas Republikas likumiem;
morālā un, pēc iespējas, arī materiālā palīdzība īpaši trūcīgiem veterāniem, arī apbedīšanas u.c. gadījumos;
sociālās palīdzības un medicīniskās apkalpošanas pieejamība saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem;
biedrības biedru pievēršana latviešu kultūrai, valsts valodas apguvei, Satversmes un Latvijas vēstures izskaidrošana.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution