Rīga, Torņa iela 4, LV-1050

56° 57' 5.5591999200001", 24° 6' 28.37513592"

Rīga, Torņa iela 4
Nodrošināt latviešu tautas pastāvēšanu, attīstību un labklājību savā nacionālā valstī
Rīga, Torņa iela 4
Retail sale of second-hand goods in stores (47.79, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Other sports activities (93.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco (46.17, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 28813190
E-mail
info@dagamavins.lv
Rīga, Torņa iela 4
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67217043
E-mail
info@grupa93.lv
Rīga, Torņa iela 4
Apvienot savus biedrus, koordinēt to darbību, lai izstrādātu, organizētu un realizētu Biedrības biedriem, kā arī trešām personām šādas kultūras apmaiņas programmas:mācību apmaiņas programmas,darba apmaiņas programmas,jauno speciālistu apmaiņas un stažēšanās,citas programmas, saistītas ar starptautisko apmaiņu.
Rīga, Torņa iela 4
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Nodrošināt vienādas iespējas visiem cilvēkiem modernā, tiesiskā, ilgtspējīgā Latvijas valstī.
Rīga, Torņa iela 4
Īstenot valstspilsētu tiesisko interešu aizsardzību;
veicināt valstspilsētu un šo vietējo pašvaldību savstarpējo sadarbību;
veicināt valstspilsētu un šo vietējo pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas starptautiskajām un citu valstu institūcijām un organizācijām;
veicināt valstspilsētu un vietējo pašvaldību attīstību.
Telephone
+371 67223515
E-mail
info@llpa.lv
Rīga, Torņa iela 4
Veicināt mūsdienīgas, ilgtspējīgas un iedzīvotājiem patīkamas pilsētu un dabas vides attīstīšanos, organizēt ar pilsētplānošanas jomu saistītus izglītojošus pasākumus un sekmēt tīklošanos starp dažādu jomu un valstu speciālistiem.
Rīga, Torņa iela 4
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Torņa iela 4
Beverage serving activities (56.30, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other food service activities (56.29, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Torņa iela 4
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 27109000
E-mail
welcome@smartpay.eu
Rīga, Torņa iela 4
Apvienot savu biedrus, koordinēt to darbību, lai izstrādātu, organizētu un realizētu Biedrības biedriem, kā arī trešām personām šādas programmas:
bērnu vasaras nometņu vadītāju programmu;
brīvprātīgā darba grupu apmaiņas programmu;
jauno ģimeņu apmaiņas programmu;
organizēt bērnu izglītības programmu ārvalstīs;
apmaiņas programmu starp bērnu vasaras nometnēm ārzemēs;
jauno speciālistu apmaiņas un stažēšanās lauksaimniecībā;
citas programmas, saistītas ar starptautisko apmaiņu.
Rīga, Torņa iela 4
pētīt un analizēt ekonomisko situāciju Latvijas Republikā;
definēt neatliekamos un ilgtermiņa pasākumus, kas veicami ekonomiskās situācijas uzlabošanai Latvijas Republikā, sabalansējot īstermiņa intereses ar ilgtspējīgas un sabalansētas attīstības interesēm;
definēt Latvijas Republikas stratēģiskās intereses un iespējamos mehānismus to efektīvai īstenošanai Eiropas Savienībā un citos starptautiskos forumos;
veicināt sabiedrisko diskusiju par ekonomiskās situācijas uzlabošanai nepieciešamajiem pasākumiem
Rīga, Torņa iela 4
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Artistic creation (90.03, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Cultural education (85.52, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Torņa iela 4
Terminated 01.03.2021
Pilnīgāk un kvalitatīvāk apmierināt Ukrainas un ārvalstu uzņēmumu, organizāciju un pilsoņu vajadzības pēc darbiem, pakalpojumiem un produktiem, kurus izgatavo vai piedāvā Sabiedrība, kā arī gūt peļņu.
Rīga, Torņa iela 4
Terminated 12.05.2017
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Torņa iela 4
Terminated 25.10.2018
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Terminated 26.10.2017
Retail sale of clothing in specialised stores (47.71, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Torņa iela 4
Terminated 06.12.2013
Rīga, Torņa iela 4, Jēkaba kazarmas, sekcija III C, ofiss Nr.303
Terminated 10.08.2007
Rīga, Torņa iela 4
Terminated 07.06.2019
Other printing (18.12, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Terminated 19.11.2019
Wholesale of chemical products (46.75, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Torņa iela 4
Terminated 15.10.2007
Piedalīties valsts un starpvalstu programmu realizācijā pilsoņu
pārbraukšanai no Latvijas uz Krievijas Federāciju;
meklēt finasiālos, tai skaitā arī valūtas līdzekļus dzīvokļu projektēšanai
un celtniecībai;
dibināt taisnos starptautiskos kontaktus un sakarus, slēgt attiecīgos
līgumus fonda dalībnieku interesēs, saskaņā ar Latvijas Republikas
likumdošanu;
īstenot komercdarbību, citu veidu darbību fonda interesēs, saskaņā ar
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas likumdošanu.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution