Rīga, Tomsona iela 19 - 15, LV-1013

56° 57' 53.57853144", 24° 7' 32.05164864"

Rīga, Tomsona iela 19 - 15
nodrošināt pieredzes apmaiņas iespēju cilvēkiem, kurus tiešā vai netiešā veidā skar jautājumi par iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem;
veicināt medicīniskās un psihosociālās aprūpes un konsultāciju pieejamību;
veicināt rehabilitāciju iespēju pieejamību;
studēt un ieviest ārvalstu pieredzi;
veicināt Biedrības Biedru sociālā stāvokļa uzlabošanos;
pārstāvēt Latvijas intereses Pasaules Hemofilijas federācijā un Eiropas Hemofilijas konsorcijā;
sadarboties ar dažādām valsts un nevalstiskajām, lai īstenotu Biedrības misiju;
veicināt iedzimtu asins recēšanas traucējumu atpazīstamību plašākā sabiedrībā un gatavot informatīvās kampaņas dažādām mērķauditorijām;
reģistrēt un uzturēt informāciju par Latvijas iedzīvotājiem ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem
Telephone
+371 29157967 Baiba Ziemele, valdes priekšsēdētāja
E-mail
info@hemofilija.lv
Rīga, Tomsona iela 19 - 15
1. uzlabot visu pacientu dzīves kvalitāti un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību neatkarīgi no pacienta diagnozes un veselības stāvokļa;
2. veicināt tiesisku, efektīvu, caurspīdīgu un iekļaujošu veselības aprūpes sistēmu, nodrošinot informācijas apriti un sadarbību savā starpā un citiem nozares dalībniekiem, tajā skaitā valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstisko sektoru un privātpersonām;
3. veicināt slimību profilaksi, pacientu izglītošanu, savlaicīgu slimību diagnosticēšanu un sekmīgu to ārstēšanu, rehabilitācijas un aprūpes jautājumu risināšanu, lai uzlabotu indivīdu un visas sabiedrības veselību kopumā, un veicināt atbildīgu rīcību minēto mērķu sasniegšanā?;
4. veicināt sabiedrības izglītošanu par slimību profilakses, diagnostikas, ārstēšanas, rehabilitācijas un aprūpes jautājumiem;
5. sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām nevalstiskajām organizācijām, starptautiskām organizācijām un privātpersonām sekmēt pacientu tiesību un tiesisko interešu īstenošanu;
6. veicināt pacientu organizāciju sadarbību, komunikāciju, informācijas apriti un kopīgu rīcību, lai nodrošinātu efektīvu un mūsdienu prasībām, un vajadzībām atbilstošu pacientu veselības aprūpi un pacientu interešu aizsardzību;
7. piedalīties veselības aprūpes politikas veidošanā, nozares normatīva regulējuma izstrāde un pacientu tiesību pilnveidošanā;
8. īpaši veicināt sadarbību ar Veselības ministriju un tās iestādēm, lai izstrādātu un īstenotu valsts politiku sabiedrības veselības nodrošināšanai vesela? vide?, radot nosacījumus, lai pacienti saņemtu izmaksu efektīvus, pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus;
9. veicināt sadarbību ar starptautiskām pacientu organizācijām, lai nodrošinātu regulāru un pastāvīgu zināšanu un pieredzes apmaiņu.
E-mail
info@lpot.lv

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution