Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7, LV-1010

56° 57' 35.71701336", 24° 6' 30.23866944"

Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
ar Fonda un ziedojumu līdzekļiem sniegt palīdzību garīga, sociāla un materiāla atbalsta veidā grūtībās nonākušiem cilvēkiem pasaulē neatkarīgi no tautības, sociālās un reliģiskās piederības, pamatā orientējoties uz krīzes skartajiem reģioniem, veicināt labdarību, organizēt palīdzības misijas
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Other retail sale of food in specialised stores (47.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Piegādāt humāno palīdzību organizācijām un iestādēm, kas nodarbojas ar labdarību un sociālo palīdzību Latvijas Republikas teritorijā.
sniegt palīdzību LR bērnu namiem un sociālās aprūpes namiem;
uzlabot maznodrošināto LR iedzīvotāju dzīves līmeni;
saņemt no ASV humāno palīdzību un organizēt tās nodošanu 2.1.1.-2.1.3. punktos minētajām iestādēm un organizācijām.
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Pastāvīgās šķīrējtiesas - Baltijas Starptautiskā šķīrējtiesa darbības nodrošināšana
Telephone
+371 67240347
+371 27726550
E-mail
mail@arbitration.lv
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Telephone
+371 67240347
E-mail
mail@arbitration.lv
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67240347
E-mail
mail@arbitration.lv
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Motion picture, video and television programme distribution activities (59.13, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Freight rail transport (49.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67650991
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29466445
E-mail
karlis@i-standards.com
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29548052
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Manufacture of fluid power equipment (28.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26436961
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Motion picture, video and television programme production activities (59.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 28382589
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Saskaņot biedru darbību izstrādājot, realizējot šaha kustības attīstības programmu Latvijas Republikā;
iesaistīt šaha pasākumos pēc iespējas vairāk valsts iedzīvotāju, īpaši jauniešus, kontrolējot mācību un treniņu procesu un veicot metodisko vadību, aptverot visas sportiskās sagatavotības un vecuma grupas;
sagatavot augstas klases šahistus;
nodrošināt valsts izlases piedalīšanos sacensībās;
attīstīt starptautiskos sporta sakarus, nodrošinot valsts un starptautiskā mēroga sacensību organizēšanu un tiesāšanu;
rūpēties pat Latvijas profesionālo šahistu, treneru un citu šaha speciālistu apmācību un tālāku izglītību, viņu tiesību un interešu aizstāvību. Iesaistīt savā darbībā speciālistus un ekspertus;
izstrādāt un apstiprināt sacensību kalendārus, nolikumus un citus nepieciešamos dokumentus;
sadarboties ar citu valstu savienībām, federācijām, Starptautisko Šaha Federāciju (FIDE);
organizēt un vadīt jebkuru labdarības pasākumu, kura organizēšana nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu;
realizēt citu darbību, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Service activities incidental to land transportation (52.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Wholesale of electrical household appliances (46.43, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco (46.17, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Wholesale of other machinery and equipment (46.69, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25771151
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Other business support service activities n.e.c. (82.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25404333
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Apvienot arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai aizstāvētu savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.
E-mail
info@rrpda.lv
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
sekmēt brīvas, atklātas, labi uzraudzītas un godīgas uzņēmējdarbības vidi Latvijā, kā arī taisnīgus tirdzniecības un konkurences apstākļus Eiropas Savienībā;
veicināt nepieciešamās reformas gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, kuras balstās uz eiro- pragmatisku politiku, kas respektē valsts suverinitāti tai svarīgajos jautājumos;
tiekties pēc uz caurskatāmību, uzticamību un birokrātijas un izšķērdības mazināšanu vērstām reformām ES mērogā; strādāt pie demokrātijas deficīta izskaušanas Eiropas Savienībā un panākt uzticības vairošanos ES institūcijām un to finanšu izlietojumam;
vairot vienlīdzīgu attieksmi un cieņu pret visām ES dalībvalstīm - jaunajām, vecajām, lielajām un mazajām;
nodrošināt vienlīdzīgas ekonomiskās, politiskās un sociālās iespējas un tiesības ES, jo sevišķi jauno dalībvalstu pilsoņiem;
vairot iespējas Latvijā attīstīt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu ekonomikas struktūru;
veicināt Latvijas sabiedrības attīstību atbilstoši Eiropas kultūras un vēstures vērtībām;
uzsvērt personas brīvību, panākt augstāku politisko līdzdalību un demokrātisko atbildību;
meklēt risinājumus ilgtspējīgas un tīras enerģijas piegādei, uzsverot energoapgādes drošību un nepieciešamību pēc Baltijas valstu integrācijas kopējā Eiropas Savienības enerģētikas tirgū, kā arī vajadzību ieviest pasākumus cīņā ar klimata pārmaiņām;
sekmēt Baltijas Jūras reģiona satiksmes sistēmu integrāciju Eiropas Savienībā;
rast efektīvus un modernus risinājumus valsts pakalpojumu pieejamībai, lai atbalstītu dažādo iedzīvotāju grupu - lauku ļaužu un pilsētnieku - vajadzības;
atbalstīt pasākumus, kas motivē pilsoņus un it īpaši jaunatni celt sabiedrības pašapziņu
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Popularizēt šahu Latvijā, piesaistot šaha spēlei arī bērnus un jauniešus;
organizēt šaha turnīrus un citus pasākumus šaha spēles popularizēšanai;
paaugstināt šaha spēles meistarību un veikt citu darbību, kas nav pretrunā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7
preču realizācija caur privātveikaliem
mazum-, vairumtirdzniecība
komisijas tirdzniecība
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
porcelāna un antikvāru izstrādājumu iepirkšana un tirdzniecība
tūrisma pakalpojumi
ekskursiju pakalpojumi
autoserviss
transporta un ekspeditoru pakalpojumi
autotransporta iznomāšana juridiskām un fiziskām personām
automašīnu komisijas tirdzniecība un dokumentu noformēšana
u.c. statūtos paredzētā darbība

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution