Rīga, Starta iela 1, LV-1026

56° 58' 37.82776836", 24° 8' 58.7618232"

Rīga, Starta iela 1
Organisation of conventions and trade shows (82.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26110067
Rīga, Starta iela 1
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 25982268
Rīga, Starta iela 1
Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (25.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67606014
Rīga, Starta iela 1
Public relations and communication activities (70.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 20370706
Rīga, Starta iela 1
Manufacture of games and toys (32.40, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67379303
E-mail
info@ctc.lv
Rīga, Starta iela 1
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67399138
Rīga, Starta iela 1
General medical practice activities (86.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 27852776
Rīga, Starta iela 1
Manufacture of other electronic and electric wires and cables (27.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67373163
+371 29425785
Rīga, Starta iela 1
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29162943
Rīga, Starta iela 1
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67399138
Rīga, Starta iela 1
Izglītojošu, kultūras un citu pasākumu veidā veicināt tādu Grīziņkalna un apkārtnes attīstību, kas saglabātu kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi pašreizējām un nākamajām Grīziņkalna un apkārtnes iedzīvotāju paaudzēm;
Likumā paredzētā kārtībā pārstāvēt biedrības intereses saskarsmē ar valsts un pašvaldību institūcijām, Rīgas attīstības plānā un citos attīstības projektos;
Veicināt iedzīvotāju, tai skaitā jauniešu, līdzdalību Grīziņkalna un apkārtnes dzīves vides veidošanā un kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanā un aizsardzībā
biedrības darbībā iesaistīt jauniešus, nodrošinot jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā, veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē
nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību
Telephone
+371 28844828
Rīga, Starta iela 1
Popularizēt florbolu Latvijas Republikā un ārpus tās;Veicināt florbola attīstību Latvijas Republikā;Organizēt bērnu un jauniešu florbola sacensības Latvijas Republikā un ārpus tās;Organizēt dažāda formāta florbola sacensības Latvijas Republikā un ārpus tās, neatkarīgi no dalībnieku sportiskās sagatavotības, dzimuma, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem. Biedrība var deleģēt tiesības organizēt iepriekšminētās sacensības trešajām personām;Popularizēt veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū;Organizēt savu biedru un citu cilvēku veselīgu atpūtu un veicināt fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanu un paaugstināšanu;Organizēt Latvijas florbola spēlētāju līdzdalību starptautiskajās sacensībās.
Rīga, Starta iela 1
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS)
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Development of building projects (41.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Plastering (43.31, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Rīga, Starta iela 1
Jauniešu brīvā laika organizēšana, izglītošana tehniskās jaunrades jomā, aktīvās atpūtas un sporta popularizēšana.
Popularizēt un attīstīt velosportu un visas ar to saistītās aktivitātes, kultūras un izklaides pasākumus.
Veicināt sadarbību starp Latvijas un starptautiskajām jaunatnes organizācijām, piesaistīt visa veida ziedojumus un organizēt citus labdarības pasākumus.
Telephone
+371 29347954
Rīga, Starta iela 1
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 28844828
Rīga, Starta iela 1
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies (46.61, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Starta iela 1
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS)
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 27422399
Rīga, Starta iela 1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29487906
+371 67378066
+371 29605060
E-mail
office@kipasumi.lv
Rīga, Starta iela 1
Support activities for animal production (01.62, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29514143
Rīga, Starta iela 1
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 28337621
Rīga, Starta iela 1
1.Popularizēt latviešu un mūsdienu mūziku Latvijā un pasaulē;
2.Attīstīt vokālās elpošanas tehniku;
3.Attīstīt runas mākslu;
4.Dot iespēju apgūt mūzikas un skatuves mākslas pamatus;
5.Biedrībā apvienojot bāreņus vai daudzbērnu ģimenes, izglītot un veicināt ārpus stundu mācību darbu maznodrošinātām ģimenēm t.i. viņu bērniem dot iespēju apmeklēt studijas nodarbības - dziedāšanu, psiholoģisko dejošanu, tehnisko elpošanu, apgūt runas mākslu, apgūt instrumenta spēli, gūt pašnovērtējumu un celt savu pašapziņu u.c. nodarbības;
6.Radošo darbnīcu organizēšana;
7.Organizēt muzikāli radošās nodarbības ģimenēm;
8.Caur mūziku, emocijām, ritmu un harmoniju pilnām nodarbībām iemācīt ikvienam jaunietim noticēt savam enerģijas spēkam, talantam un to realizēt dzīvē!
Telephone
+371 67399138
E-mail
lsradosastudija@inbox.lv
Rīga, Starta iela 1
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Starta iela 1
Joinery installation (43.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26513529
Rīga, Starta iela 1
Manufacture of other wearing apparel and accessories (14.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25139750 Birojs
E-mail
info@mintprint.lv
Rīga, Starta iela 1
Other sports activities (93.19, version 2.0) (Source: SRS)
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 28844828
Rīga, Starta iela 1
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Starta iela 1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67291127
Rīga, Starta iela 1
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: SRS)
Manufacture of builders’ ware of plastic (22.23, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Starta iela 1
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Starta iela 1
Renting and leasing of cars and light motor vehicles (77.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67399138