Rīga, Stabu iela 44 - 3, LV-1011

56° 57' 16.84673496", 24° 7' 52.89020688"

Rīga, Stabu iela 44 - 3
Uz iekļaušanu un daudzveidību vērstu izglītības aktivitāšu nodrošināšana. Inovatīvu risinājumu izglītības jomā nodrošināšana. Sistemātiskas pieredzes apmaiņas un labas prakses veicināšana. Atbalsts iekļaujošas nodarbinātības un iekļaujošas darba vides veidošanā. Aktivitātes dzimumu līdztiesības veicināšanai. Sociālās aizsardzības veicināšana sociālo riska grupām.
Rīga, Stabu iela 44 - 3
Pre-primary education (85.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29443552
Rīga, Stabu iela 44 - 3
Terminated 14.01.2019
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution