Rīga, Skolas iela 11, LV-1010

56° 57' 26.27770068", 24° 7' 3.19021284"

Rīga, Skolas iela 11
Veicināt Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes institūciju attīstību un starptautisko konkurētspēju, integrējot, attīstot un nodrošinot augstas kvalitātes koplietojamus informācijas tehnoloģijas pakalpojumus, t.sk. mērķa nolūkos:
veicinot informācijas tehnoloģijas koplietošanu;
attīstīt un nodrošinot centralizētus informācijas tehnoloģijas pakalpojumus;
koordinējot un nodrošinot ar informācijas tehnoloģijām un datiem saistītu starptautisko izglītības un zinātnes resursu un pakalpojumu ieviešanu Latvijā, kā arī īstenojot Latvijas interešu pārstāvniecību dažādās organizācijās starptautiskajā līmenī;
koordinējot vienotu datu uzkrāšanas, lietošanas un apmaiņas standartu un procedūru ieviešanu;
veicinot augstākās izglītības un pētniecības datu koplietošanu, kopīgu repozitoriju veidošanu un uzturēšanu;
nodrošinot tehnoloģisko atbalstu izglītības un zinātnisko institūciju projektiem;
sadarbojoties ar nozaru uzņēmumiem jaunu tehnoloģiju un risinājumu piesaistei Latvijas izglītībai un zinātnei;
veicinot digitālo transformāciju un digitālo prasmju attīstību;
veicinot un atbalstot biedrības biedru savstarpējo informācijas apmaiņu;
strādājot ar politikas veidotājiem Latvijā un Eiropā, lai sekmētu augstākās izglītības un zinātnes nozares digitālo transformāciju un digitālo resursu pieejamību;
īstenojot dažādus Latvijas un starptautiska mēroga projektus un sniedzot pakalpojumus dažādu pasūtījumu ietvaros.
Rīga, Skolas iela 11
Sekmēt Latvijas valsts un iedzīvotāju izaugsmi,
veicot izglītības līmeņa,
sabiedriskās atbildības un starptautiskās sapratnes celšanos;
veicināt sakarus starp valstīm un to cilvēkiem, lai padziļinātu
starptautisko sadarbību un sapratni;
palīdzēt jauniem cilvēkiem iegūt iemaņas un zināšanas ar izglītības un praktiskās pieredzes palīdzību;
sniegt jauniem cilvēkiem iespēju mijiedarboties ar sociālo un ekonomisko
vidi.
Telephone
+371 29360886
E-mail
latvia@aiesec.net
quadri.okunuga.a@aiesec.net
Rīga, Skolas iela 11
- Sekmēt ieinteresēto personu un organizāciju iepazīstināšanu ar informāciju par potenciālām eksporta iespējām un varbūtējiem investīcijas projektiem Latvijā un tās reģionos;
- sekmēt investīcijas sadarbību, tai skaitā ar trešo valstu dalību;
- sekmēt Latvijas uzņēmumu un preču virzīšanu ārvalstu tirgū.
Rīga, Skolas iela 11
Noteikt kopīgas intereses, lai varētu izvērtēt esošo IT un elektronikas nozaru situāciju un to uzlabot;
Sekmēt IT un elektronikas uzņēmumu nostiprināšanu, attīstību un popularizēšanu;
Sekmēt IT un elektronikas uzņēmumu eksportspēju;
Sekmēt inovācijas un tehnoloģiju izmantošanu citu nozaru uzņēmumos un organizācijās.
Telephone
+371 26180773
E-mail
itcluster@itbaltic.com
Rīga, Skolas iela 11
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67242638
+371 29490324
E-mail
rigasaudits@rigasaudits.lv
Rīga, Skolas iela 11
Biedrības biedru savstarpējo kontaktu veicināšana un sabiedriskās dzīves organizēšana atbilstoši izrādītajām vēlmēm un interesēm;
Biedrības biedru sociālo, kultūras un profesionālo vajadzību un interešu veicināšana un realizācija;
Attiecību uzturēšana ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Rīgas Biznesa skolu (studentiem, mācību spēkiem, darbiniekiem) un savstarpēja atbalsta sniegšana;
Abpusēja RTU Rīgas Biznesa skolas un tās absolventu ietekmes un prestiža palielināšana sabiedrībā;
Biedrības attiecību veidošana un uzturēšana ar citām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem un sabiedrības pārstāvjiem;
Biedrības biedru attiecību veicināšana ar biznesa pārstāvjiem;
Vadības izglītības veicināšana Latvijā.
Rīga, Skolas iela 11
Terminated 11.11.1999
transporta pakalpojumi
brokeru darbība
kuģu pirkšana un pārdošana
ekspedītoru pakalpojumi
mārketings
kuģu, piestātņu, noliktavu noma
ārējā ekonomiskā darbība
šipčandleru un survejeru pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Skolas iela 11
Terminated 24.05.2007
Atjaunot un atbalstīt baltvācu reliģiskās, kultūras, ekonomikas un citas
struktūras,kuras bija līdz 1940.g.;
kristīgās ticības izplatīšana;
baltvācu garīdzniecības atjaunošana;
misijas darbi baznīcu, klosteru un senču piļu atjaunošanā;
sniegt visa veida palīdzību cilvēkiem, kuri vēlas apmeklēt svētās vietas
visā pasaulē;u.c. statūtos paredzētā darbība.
Rīga, Skolas iela 11
Terminated 07.06.2010
Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. (63.30, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Skolas iela 11-510
Terminated 30.05.2000
rūpniecības un sadzīves preces
lauksaimniecības produktu pārstrāde, realizācija, uzglabāšana, tirdzniecība
pasažieru un kravu pārvadājumi
*sadzīves pakalpojumi
*brokeru pakalpojumi
*izdevējdarbība
*tirdzniecības centru organizēšana
*būvmateriālu ražošana
u.c. statūtos paredzētā darbībaRīga, Skolas iela 11-204
Terminated 01.08.2017
Rīga, Skolas iela 11
Terminated 24.01.2007
Other business activities n.e.c. (74.87, version 1.1) (Source: CSB)
Rīga, Skolas iela 11-601
Terminated 12.09.2017
Private security activities (80.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Skolas iela 11-6
Terminated 26.05.1998
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
preču ražošana, iepirkšana un realizācija
mežizstrāde
zāģbaļķu pārstrāde
būvmateriālu ražošana
celtniecība
operācijas ar vērtspapīriem un konvertējamu valūtu
azartspēļu organizēšana
transporta pakalpojumi un mārketings
importa un eksporta operācijas
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Skolas iela 11
Terminated 28.07.2020
Hotels and similar accommodation (55.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Skolas iela 11
Terminated 08.09.2016
Hotels and similar accommodation (55.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Skolas iela 11
Terminated 18.04.2016
Private security activities (80.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Skolas iela 11-204
Terminated 24.09.2010
Advertising (74.40, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Skolas iela 11
Terminated 19.11.2015
Sniegt atbalstu jaunajiem uzņēmējiem un vadītājiem, uzturēt informācijas apmaiņu starp jaunajiem uzņēmējiem un vadītājiem, attīstīt un popularizēt uzņēmējdarbību Latvijā, rīkot seminārus, kopīgas tikšanās, apmācības, konferences, lai izglītotu jaunos uzņēmējus un vadītājus
Rīga, Skolas iela 11
Terminated 27.11.2002
APDROŠINĀŠANAS KOMPĀNIJA
Rīga, Skolas iela 11
Terminated 03.10.2017
Veicināt biznesa analītiķu profesijas atpazīstamību un sapratni par tās nozīmi;veicināt biznesa analītiķu profesionālās attīstības un apmācību iespējas Latvijā;nodrošināt vidi biznesa analītiķu pieredzes apmaiņai, sadarbībai un komūnas veidošanai;radīt iespēju kvalificētu biznesa analītiķu sertificēšanai Latvijā, izmantojot starptautiski atzītu sertificēšanas programmu
Rīga, Skolas iela 11
Terminated 14.07.2005
Medical practice activities (85.12, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Skolas iela 11
Terminated 09.05.2016
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Skolas iela 11
Terminated 23.12.1997
kokmateriālu sagatavošana, pārstrāde
preču ražošana
konsultācijas
būvmateriālu ražošana
transporta pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution