Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013

56° 58' 35.13", 24° 7' 48.1728"

Rīga, Skanstes iela 50
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Skanstes iela 50
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Skanstes iela 50
Activities of collection agencies and credit bureaus (82.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29442253
Rīga, Skanstes iela 50
Other business support service activities n.e.c. (82.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67845563
Rīga, Skanstes iela 50
Sea and coastal freight water transport (50.20, version 2.0) (Source: SRS)
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26182282
E-mail
lva.sslineuroffice@cma-cgm.com
Rīga, Skanstes iela 50
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26522003
E-mail
dmitry.tvoronovitch@co-modality.com
Rīga, Skanstes iela 50
Activities of collection agencies and credit bureaus (82.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67501030
+371 67501334 Tālrunis parādniekiem, juridiskām personām
+371 67501390 Tālrunis parādniekiem, privātpersonām
E-mail
office@creditreform.lv
Rīga, Skanstes iela 50
Activities of collection agencies and credit bureaus (82.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26702541
E-mail
igorjoha18@inbox.lv
Rīga, Skanstes iela 50
Data processing, hosting and related activities (63.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67501030
E-mail
office@creforating.lv
Rīga, Skanstes iela 50
Kultūras, humāno un garīgo vērtību izpratnes veicināšana;
Veselīga uztura un aktīva dzīvesveida popularizēšana un veicināšana;
Vides aizsardzības un ilgtspējas jautājumu izskaidrošana un to ikdienas nozīmes aktualizēšana;
Pilsoniskas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstīšana;
Izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšana;
Bioloģiskas, Latvijā ražotas, svaigas produkcijas patēriņa veicināšana;
Sabiedrības izglītošana veselības, vides, uztura, dzīvesveida jautājumos;
Latvijas mākslas popularizēšana
Rīga, Skanstes iela 50
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Rīga, Skanstes iela 50
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Skanstes iela 50
Non-life insurance (65.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67081887
E-mail
info@ergo.lv
Rīga, Skanstes iela 50
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Skanstes iela 50
Life insurance (65.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67081887
E-mail
info@ergo.lv
Rīga, Skanstes iela 50
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Skanstes iela 50
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Telephone
+371 29536037
E-mail
kls@h2latvia.onmicrosoft.com
Rīga, Skanstes iela 50
Rīga, Skanstes iela 50
Pilnveidot un atbalstīt hokeja attīstību Latvijā, kā arī veicināt fiziskās kultūras un sporta attīstību un popularizēt veselīgu
dzīvesveidu, organizēt, atbalstīt un finansēt sporta un aktīvās atpūtas pasākumus, izstrādāt un ieviest sporta nodarbību metodiku, atbalstīt labdarības pasākumus.
Rīga, Skanstes iela 50
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Skanstes iela 50
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Skanstes iela 50
Gambling and betting activities (92.00, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Skanstes iela 50
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 22323826
E-mail
info@mbd.lv
Rīga, Skanstes iela 50
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67373380
E-mail
merks@merks.lv
Rīga, Skanstes iela 50
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Skanstes iela 50
Other credit granting (64.92, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding (66.19, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Skanstes iela 50
Other credit granting (64.92, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 28339929
Rīga, Skanstes iela 50
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Skanstes iela 50
Other monetary intermediation (64.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding (66.19, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67333003
E-mail
support@mintos.com
Rīga, Skanstes iela 50
Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding (66.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other monetary intermediation (64.19, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution