Rīga, Sarkandaugavas iela 26 k-1 - 35, LV-1005

57° 0' 4.14643392", 24° 7' 28.15267584"

Rīga, Sarkandaugavas iela 26 k-1 - 35
Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus zurhaneša attīstībai Latvijā, panākt Biedrības biedru vienotību jautājumos, kurus tai Biedrības biedri ir uzticējuši.
Propagandēt ar zurhaneša palīdzību sportu, kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību.
Veicināt Latvijas izlašu komandu un pārstāvju sekmīgu piedalīšanos Pasaules un Eiropas čempionātos, un citās starptautiskajās sacensībās.
Nodrošināt Latvijas Republikas zurhaneša čempionātu un meistarsacīkšu organizēšanu, kā arī veicināt citu sacensību sarīkošanu, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem.
Apstiprināt un izdot zurhaneša sacensību noteikumus un citus ar zurhanešu saistītus materiālus.
Pārstāvēt Latvijas zurhanešu Starptautiskajā zurhaneša sporta federācijā (IZSF) un citās organizācijās, veicināt Biedrības biedru starptautiskos sakarus.
Rīga, Sarkandaugavas iela 26 k-1 - 35
Veicināt kultūras un aktīvās atpūtas attīstību Latvijā.
Rīga, Sarkandaugavas iela 26 k-1 - 35
1.Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus dažādu Latvijā dzīvojošo tautu etniskās kultūras izpausmju, tautas spēļu, izprieču un etnosporta veidu (sumo, zurhanešs, tatāru korešs, kazahu kuress, ališs, sahaada-sports, čuhe, u.c.) attīstībai Latvijā, panākt Biedrības biedru vienotību jautājumos, kurus tai Biedrības biedri ir uzticējuši.
2.Propagandēt dažādus etnosporta veidus, kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību.
3.Veicināt Latvijas izlašu komandu un pārstāvju sekmīgu piedalīšanos Pasaules un Eiropas čempionātos, un citās starptautiskajās sacensībās.
4.Nodrošināt Latvijas Republikas etnosporta veidu čempionātu un meistarsacīkšu organizēšanu un veicināt citu sacensību sarīkošanu, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no tās sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem.
5.Apstiprināt un izdot etnosporta veidu sacensību noteikumus un citus ar etnosporta veidiem saistītus materiālus.
6.Pārstāvēt Latvijas etnosporta veidus attiecīgajās starptautiskajās un reģionālajās sporta un cita veida organizācijās, veicināt Biedrības biedru starptautiskos sakarus.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution