Rīga, Rūpniecības iela 32B - 1H, LV-1045

56° 57' 51.9984", 24° 6' 15.5952"

Rīga, Rūpniecības iela 32B - 1H
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Rūpniecības iela 32B - 1H
Wholesale of other machinery and equipment (46.69, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25867806
E-mail
siabeautybaltic@gmail.com
Rīga, Rūpniecības iela 32B - 1H
Plumbing, heat and air-conditioning installation (43.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 27099980
E-mail
info@klimatika.lv
Rīga, Rūpniecības iela 32B - 1H
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds (46.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Rūpniecības iela 32B - 1H
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25907410
E-mail
selgalait@gmail.com
Rīga, Rūpniecības iela 32B - 1H
1.Sabiedriskā labuma darbību īstenošana, kuru mērķis ir veidot tolerantu un vienotu sabiedrību koncepcijas "Pagātne kā ceļš uz nākotni" ietvaros, atceroties pagātnes traģiskos notikumus, atgādinot sabiedrībai miera pilnu bagātas starpkultūru sabiedriskās dzīves attīstības laiku Latvijā pirms Otrā pasaules kara;
2.Traģisko Otrā pasaules kara notikumu piemiņa un Latvijas iedzīvotāju apvienošana, organizējot, īstenojot un atbalstot plašu virkni kultūras pasākumus un projektus, t.sk., labdarības pasākumus un projektus, kuri veicinātu zinātni, kultūru un lepnumu par Latvijas bagātu, multikulturālu sabiedrību un kultūras dzīvi;
3.Sabiedriskā labuma darbība sociālajā un veselības veicināšanas jomā, sniedzot palīdzību pensionāriem, maznodrošinātām un trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti un citām sabiedrības grupām;
4.Veicināt labdarības attīstību un sniegt atbalstu sabiedriska labuma iniciatīvām labdarībā, pilsoniskās sabiedrības attīstībā, veselības veicināšanā, sociālai un etniskai integrācijai, zinātnes, izglītības un kultūras attīstībā, sabiedrības labklājības celšanā.
E-mail
info@unitinghistory.com
Rīga, Rūpniecības iela 32B - 1H
Terminated 13.07.2023
Renting and leasing of cars and light motor vehicles (77.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution